GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

WHC’İN 19. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

1999 yılında kurulan World Halal Council’in (WHC) 19. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 11-13 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Toplantıya 20’yi aşkın ülkeden 35 kurumu temsilen 41 delege katıldı.

Yılda bir kez biraraya gelen WHC üyeleri genel kurulda kendi bölgelerinde Helal sertifikalandırma konusunda yaşanan gelişmeleri aktararak bilgi ve görüş alışverişinde bulundular. Bu maksatla her üye kendi bölgesinde yaptığı faaliyetler ile bir sonraki yapmayı planladığı işler hakkında bilgi sundu.

WHC’nin ana karar organı olan genel kurulda şu kararlar alındı:

WHC’nin tüzüğü son gelişmeler ve üyelerden gelen talep üzerine incelenerek bir sonraki genel kurula kadar yapılması düşünülen değişiklikler hakkında bir taslak hazırlanacak.

WHC yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri her dönem için 3 yıl olacak. Başkan, Genel Sekreter ve bunların yardımcıları üst üste 2 dönem aynı göreve seçilebilecekler. Bir dönem ara vermeden 3 veya daha fazla dönem üst üste aynı görevi yapmak mümkün olmayacak.

GİMDES tarafından 2013 yılında teklif edilerek kabul edilen Dünya Helal Gününün 17 Ramazan olarak uluslararası kamuoyunda tanınması ve yaygın kutlanması için Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı vb. Kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulacak.

Üyeler 17 Ramazan Dünya Helal Gününü kendi ülke ve bölgelerinde imkanları ölçüsünde tanıtarak bu güne özel faaliyetler tertip edecekler.

WHC’in 20. Genel Kurulu SANHA’nın ev sahipliğinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Durban şehrinde düzenlenecek.

2024’teki genel kurulda WHC’nin yönetim kurulu üyelerinin seçimleri yenilecek.

Helal kavramı İslami bir kavram olduğu için gayrimüslimlerin kurduğu, işlettiği veya ortak olduğu yahut denetimlerine denetçi olarak katıldığı kurumların verdikleri hiç bir belge hiç bir üye tarafından kabul edilmeyecek.

Yapay et olarak bilinen “lab grown meat” hakkında teknik ve Şer’i komiteler ayrıntılı inceleme yaparak üyelerin bilgisine sunacak.

Gözlemci üye statüsünde bekleyip tüm şartları yerine getiren 4 üyenin asil üyeliğe hak kazanması da genel kurul tarafından kabul edildi.

Comments are closed.