GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Yasal Uyarı

Y A S A L      U Y A R I D I R

GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) ve bu derneğe bağlı İktisadi İşletme Kurumu (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü) ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğuna inandığımız helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İlgi alanı gıda, kozmetik ve sağlık ürünleridir.

GİMDES, 2005 yılından beri ilgi alanına giren konularda çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışmalarında öncelikle toplumun bu konulardaki bilinç düzeyini artıracak eylemlere ağırlık vermiş, iletişim kaynaklarının her çeşidini kullanmaya özen göstermiştir. Bu maksatla www.gimdes.org web sitesini kurmuş, iki ayda bir yayınlanan GİMDES Bülteni’ni dağıtıma sokmuş, konu ile ilgili kitaplar yayınlamıştır.

Derneğimiz, ülkemizde üretilen veya ithal edilen ürünlerin ve bunların üretiminde kullanılan katkı maddelerinin denetimini ve Helal Sertifikalama çalışmalarını yürütmekte ve gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünlerinin sertifikalandırılmasını yapmaktadır. Tüm bu işlemlerden sonra uygun olanlara “GİMDES HELAL SERTİFİKASI” vermektedir.

Gıda, ilaç, sağlık malzemeleri, temizlik ürünleri, kozmetik mamulleri, helal, haram, beslenme, ihtiyaç maddeleri vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki gelişmeleri izlemekte, değerlendirmekte, müdahil olmakta ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmaktadır.

Derneğimizin isminin ve/veya logosunun bazı üçüncü şahıs ve firmalar tarafından izinsiz olarak kullanıldığını müşahede etmekteyiz. Yaptığı çalışmalarla kamuoyunda haklı bir üne kavuşan ve alanında ülkemizin tek uzman kuruluşu olan GİMDES’in isminin ve/veya logosunun izinsiz olarak kullanılması YASAL OLARAK SUÇTUR.

Ayrıca, GİMDES’in isminin ve/veya logosunun izinsiz olarak kullanan şahıs ve/veya firmalar hakkında CUMHURİYET SAVCILIKLARINA suç duyurusunda bulunacağız. Bu kişilerin kanunda öngörülen üç aydan iki yıla kadar hapis cezası almaları konusunun takipçisi olacağız.

Bu şahıs ve/veya firmalar hakkında, marka haline gelmiş olan GİMDES’in ismi ve/veya logosunu izinsiz olarak kullandıkları için başkaca bir ihtara gerek görmeden “Tecavüzün Kaldırılması ve Önlenmesi” davası başta olmak üzere, “Maddi ve Manevi Tazminat Davası” açacağız. GİMDES’in resmi internet sitesinde de bu mütecaviz kişi veya firmaları ilan edeceğiz.

Türkiye kamuoyu başta olmak üzere, konunun takipçisi olan tüm İslam ülkelerinde haklı bir üne ve saygınlığa kavuşan derneğimizin tüzel kişiliğini her platformda koruyacağız.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

GİMDES YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI