GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Logo Marka ve Belge Kullanım Talimatı

1.0.      AMAÇ

Bu talimatın amacı, GİMDES tarafından yürütülen Helal belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ve/veya ürünlerin ilgili Helal Standartlarının logolarını ve personel belgelerini kullanma esaslarını açıklamaktır.

2.0.      KAPSAM

Belgelendirme logolarının uygun boyutlarda kullanımını ve belgelerin kullanma ile ilgili esasları belirler.

3.0.      SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından GİMDES tarafından belge almış tüm kişi ve kuruluşlar sorumludur.

4.0.      TANIMLAR

4.1. GİMDES Logosu: GİMDES’in Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş olan kendi logosudur.

 

4.2. HAK Logosu: Helal Akreditasyon Kurumunun Logosudur. Kullanımı yalnızca HAK’a aittir. Başka ulusal ve/veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

4.3 HAK Helal Akreditasyon Markası: GİMDES tarafından helal akreditasyon durumunu belirtmek için kullanılan, şekli ve kullanım şartları HAK tarafından belirlenen işarettir.

 

 

 

 

5.0.      LOGO, MARKA VE BELGE KULLANIMI

5.1.    HELAL BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE LOGONUN KULLANIMI

GİMDES tarafından gerçekleştirilen Helal Belgelendirme denetimi sonrasında Helal Belgesi almaya hak kazanan müşteri kuruluşlara LOGO kullanım hakkı verir. GİMDES Helal Denetim ve Belgelendirme Birimi tarafından ilgili Helal Standardı kapsamında Helal Belgesi alan müşteri,  sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece, Internet, dokümanlar, broşürler veya reklamlar ya da diğer dokümanlar gibi iletişim ortamlarında, belgelendirme durumunu kamuoyu ile paylaşırken bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. LOGO kullanım hakkı ile müşteri kuruluş Helal belgesinde listelenen ürünler üzerinde aşağıdaki kurallara uygun olarak logo kullanımını gerçekleştirebilir.

Helal Belgelendirme Logo ve Marka kullanım şartları;

 • Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşların Helal Uygunluk Sertifikası dışında belgesi mevcutsa (sistem belgesi gibi) kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınmalıdırlar.
 • Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşlar İslami değerlere, inançlara uygun olmayan herhangi bir isim, logo/ işaret/ sembol veya marka adı veya reklam veya slogan kullanamaz. Bu husus promosyon ürünleri için de geçerlidir.
 • Helal Uygunluk Sertifikası verilen kuruluşlar, helal ürünlerin ambalajları üzerine GİMDES logosunu kullanabilir. Helal uygunluk sertifikası kapsamına dahil edilen ürün/ürünler üzerinde GİMDES tarafından her müşteri kuruluşa özgü tanımlanan SERTİFİKA NUMARASINI bulundurmak zorundadırlar.
 • Müşteri Kuruluş Helal Uygunluk Sertifikası verilen ürün dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında helal uygunluk logosunu kullanamaz.
 • Helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün ve/veya ürünlerin logosu başka bir üründe kullanılamaz. Kuruluş logoyu sadece Helal Uygunluk Sertifikası verilen ürün reklamlarında kullanabilir.
 • Belgelendirme sözleşmesinin askıya alınması veya fesih edilmesi halinde müşteri kuruluş logo ve helal marka kullanımını durduracaktır. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen müşteri kuruluşlara Helal Belgelendirme Sözleşmesi uyarınca belgelendirmenin askıya alınması veya fesih edilmesi işlemleri uygulanır.
 • GİMDES Raporunun, Helal Uygunluk Sertifikasının, logosunun, kısmen ve/veya okunabilirliği engelleyecek şekilde çoğaltılması, SERTİFİKA nın orijinal kopyaları veya fotokopileriyle oynanması, GİMDES’in izni olmadan farklı bir dile çevrilmesi ve çoğaltılması yasaktır
 • Logo kullanımı için kurallar bu talimat içinde belirtilmiştir. Bu talimatın dışında marka ve logo kullanımı yasaktır.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, İslami değer inançlarına karşı herhangi bir isim, logo / işaret / sembol veya marka adı, reklam ve slogan kullanmamalıdır.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, gayrimüslim herhangi bir kuruluşun logosunu / işaretini / sembolünü / sloganını ve/veya gayrimüslimlerin inançlarını ya da onların kurumlarını hatırlatacak herhangi diğer hususları hiçbir yerde ( örnek web sitesi, ürün ambalajları, broşürler, tanıtım materyalleri, Helal Uygunluk Sertifikası vb.) Helal Uygunluk logosu ile birlikte kullanmamalı ve ilgili logonun bu şekilde kullanımına izin vermemelidir.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, yenilemediği helal markasını tesislerinde, ürettikleri helal ürün / hizmetlerinde, market ve/veya süpermarket koridorlarında kullanamaz.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, Helal uygunluk değerlendirme logo ve sertifika numarasını helal uygunluk değerlendirmeye konu olan tüm ürünlerine net bir şekilde basmalı ve her kutu / pakette etiketlemelidir. Etiketleme işlemi güvenli, damgalanmış / yapıştırılmış, erişilemez ve silinemez olmalı ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dâhil olmak üzere paketin açıklığının hiçbirinin veya tamamının tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kapsanmasına neden olmamalıdır.
 • Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosu ve sertifika numarası Helal Uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün (ler) paketi üzerinde parçalı olmayacak sekilde veya paket açıldığında ikiye ayrılmayacak şekilde konumlandırmalıdır.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosu ölçüsünü belgeli tüm helal ürünlerinde paket ve/veya kutunun ölçüsüne doğru orantılı olarak düzenlemelidir.
 • Helal Uygunluk Sertifikasına sahip kuruluş, Helal Uygunluk logosunu Helal Uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün haricinde muayene test raporu ve dokumanlar üzerinde kullanamaz.
 • Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş için marka ve logo kullanımı için özel ve benzersiz bir tanımlama GİMDES tarafından sağlanacaktır. Helal Uygunluk Sertifikası sahip kuruluş belirlenen logo ve marka kullanımını sadece Helal Uygunluk Sertifikası sahip ürün için kullanabilir.
 • Helal belgelendirme hizmetleri kapsamında uygunluk verilmiş olan müşteri kuruluş Helal Uygunluk logosu / Helal Uygunluk Sertifikasını kuruluşun girişinde ilgililerine sunmalıdır / sergilenmelidir.

5.2   HELAL BELGESİNİN KODLANMASI ve İZLENEBİLİRLİĞİ

Helal Belgelendirme denetimi sonrasında Helal Belgesi almaya hak kazanan müşteri kuruluşların belgelerine aşağıdaki kodlama sistemi ile belge numarası verilmektedir.

 

Helal belgelerinin üzerinde bulunan kodlama : AAA -BBBB-CC-DD şeklindedir

AAA: GİMNET yazılımında kodlanan ürünün kategori numarası

BBBB: Müşterinin sözleşme numası

CC: Müşterinin kaçıncı belgesi olduğuna dair bilgi

DD: İlgili yılın son iki rakamı

 

Belge kodlama örneği: 410-1258-02-23: 2023 yılında basılan 1258 sözleşme numaralı unlu mamüller üreten firmanın 2. Belgesi

 

İlgili Müşteri kuruluşun dokümanlarının ve sertifikasının izlenebilirliği bu kodlama sistemi ve GİMNET yazılımı ile sağlanmaktadır. Müşteri kuruluş sertifika numarasını helal uygunluk değerlendirmeye konu olan ürün/ler kapsamına dahil tüm ürünlerin üzerinde bulundurmalıdır.

Sertifika bilgileri www.gimdes.com adresinde yayınlanmaktadır. Bu sitede müşterilerimize ait aşağıdaki bilgiler yer almakta olup tüm kamuya açıktır.

 • Firma ünvanı, iletişim bilgileri ve logosu
 • Sertifikanın geçerlilik durumu (Aktif/İptal/Askıda/Geçersiz/Süresi Geçmiş)
 • Sertifika numarası
 • Sertifika kategorisi
 • Sertifika alış ve bitiş tarihi
 • Sertifika kapsamındaki ürünler
 • Mezheplere uygunluk
 • Sertifika resimleri

Ayrıca http://gimnet.gimdes.com linki üzerinde yer alan GİMNET portalı bulunmaktadır. Her kullanıcı kendisi için belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresi ile portala giriş yapabilmektedir. Bu portalda yer alan bilgiler izlenebilirlik amacıyla kullanılmaktadır. (Ayrıntılı bilgi GİMNET Portalı Kullanım Talimatında mevcuttur)

 

GİMDES müşteri kuruluşlar ile imzaladığı belgelendirme sözleşmesi ile bu talimatın www.gimdes.org  adresinde yayınlanmış olduğunun ve belge bilgilerine www.gimdes.com sitesi üzerinden ulaşabileceğinin bilgisini vermektedir.

5.3   GİMDES LOGOLARININ KULLANIMI

GİMDES tarafından verilen Helal ve Tayyip belgesine sahip müşteriler; aşağıda görselleri verilen logoları yine bu talimatta belirtilen şartları uygun olmak şartı ile tek olarak kullanılabilirler. Bu logolar GİMDES’in Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş olan kendi logosudur. Usulsüz kullanımı hakkında cezai işlem başlatılacaktır.

 

 

 

GİMDES Logoları, ürün Üzerinde, Reklam ve promosyon malzemelerinde, web sitesinde, bayrak, araç ve bina giydirmede, ilk paketleme (ambalaj üzerinde) ve ikinci paketleme (ambalaj üzerinde) de GİMDES’ den alınan onay ile kullanılabilirler.

5.4   HAK HELAL AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI

5.4.1 Belgelendirilmiş müşteri kuruluşa ait ürünlerin üzerinde HAK Helal Akreditasyon Markası tek başına veya GİMDES logosu ile beraber görsel olarak KULLANILAMAZ.

Herhangi bir ürünün, hizmetin, sistemin veya personelinin HAK tarafından ‘helal’ olarak sertifikalandırıldığını ima edecek şekilde kullanılamaz

Deney, kalibrasyon ve muayene faaliyetleri ve bunların sonuçları için HAK’ın sorumluluğu üstüne aldığını veya garantör olduğunu ima edecek şekilde kullanılamaz.

 

 

 

 

5.4.2 HAK Helal Akreditasyon Markası, A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere yüksekliği 40 mm’den daha büyük boyutta olmamalıdır (AKR-Rh-005 Şekil 3)


 

 

 

 

 

 

 

5.4.3 HAK Helal Akreditasyon Markasının A4’ten daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, HAK’tan temin edilecek uygun ebatlı HAK Helal Akreditasyon Markası kullanılabilir.

5.4.4. HAK Helal Akreditasyon Markası, hiçbir şartta 20 mm yüksekliğinden küçük bir boyutta kullanılamaz (AKR-Rh-005 Şekil 3)


 

 

 

 

 

 

5.4.5. HAK Helal Akreditasyon Markası kabartma şeklinde kullanılabilir.

5.4.6. HAK Helal Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zeminin renkli olması durumunda HAK Helal Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.

5.4.7. GİMDES, kendi oluşturduğu Marka reprodüksiyonlarını AKR-Rh-005 rehberinde verilen format, ebat detayları ve renklerle aynı olacak şekilde hazırlamaktadır.

5.4.8. HAK Helal Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reprodüksiyonları, bu AKR-Rh-005 rehberindeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılamalıdır:

 • HAK Resmi Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
 • HAK Helal Akreditasyon Markasının formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
 • HAK Helal Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda Marka beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir

5.5   GİMDES HELAL UYGUNLUK LOGOSUNUN KULLANIMI

Kural olarak, HAK’ın verdiği akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerine konu olan nihai ürünlerin üzerinde HAK Helal Akreditasyon Markası görsel olarak kullanılamaz. Ancak GİMDES’in uygunluk değerlendirme hizmeti verdiği müşteri firmalarının Helal akreditasyonuna dair atıf içeren logoları kullanmayı talep etmesi durumunda ürünlerinin üzerinde yer alacak kendi helal uygunluk markasının bütünlüğünü bozmayacak şekilde aşağıdaki görsellerde gösterilen GİMDES Helal Uygunluk Logosunu kullanabilir 

 

 

 

 

GİMDES Helal Uygunluk Logoları, GİMDES logolarından farklı olarak sadece ürün Üzerinde, web sitesinde ilk paketleme (ambalaj üzerinde) ve ikinci paketleme (ambalaj üzerinde) de GİMDES’ den alınan onay ile kullanılabilirler.

5.6. HELAL AKREDİTASYON MARKASININ GİMDES TARAFINDA HER TÜRLÜ BASILI VE GÖRSEL BELGELER İLE TANITIM VE REKLAM MATERYALLERİNDE KULLANIM

5.6.1 Helal Akreditasyon Markasının tek veya GİMDES logosu ile beraber kullanım hakkı “HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi” içindeki şartlara uygun olarak sadece GİMDES’ e aittir.

GİMDESHAK Helal Akreditasyon Markasını Sadece akredite edilen kapsamda ve GİMDES logosu ile birlikte kullanılabilir

 

 

 

 

 

 

5.6.2 HAK Helal Akreditasyon Markası basılı ve görsel tanıtım malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir. Ancak HAK Helal Akreditasyon Markası; akredite kuruluşun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır ve akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın/belirgin olmamalıdır

5.6.3 HAK Helal Akreditasyon Markası, reklam ve tanıtım materyallerinde GİMDES’ in veya GİMDES’ in uygunluk değerlendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılır.

5.6.4 GİMDES, HAK Helal Akreditasyon Markasının sosyal medyada, yazılı dokümanlarda (broşür gibi) ve diğer reklamcılık ve tanıtım araçları gibi kitle iletişim araçlarında yanıltıcı nitelikte kullanılmaması için gerekli tüm tedbirleri alır.

5.6.5 Reklam malzemeleri haricinde, HAK Helal Akreditasyon Markası GİMDES’ in kullanımındaki/sahipliğindeki taşıtların, binaların dış cephesi ve bayrakların üzerinde kullanılamaz. Bununla beraber; HAK Helal Akreditasyon Markası GİMDES’ in binasının iç duvarlarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında bu dokümanda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılabilir

5.6.6 Antetli kâğıtlarda kullanılan HAK Helal Akreditasyon Markası, AKR-Rh-005 rehberinde belirtilen ve GİMDES’ e iletilen formatla uyuşmaktadır

5.6.7 Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin kuruluşça yapılan tekliflerde üzerinde HAK Helal Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmektedir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, “Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir” veya benzeri bir ifadeye belirgin bir şekilde yer verilmektedir.

5.6.8  HAK Helal Akreditasyon Markası GİMDES’ in  personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılmamaktadır. Kartvizitler üzerinde GİMDES’ in akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda ve kurum sosyal medya hesaplarında kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamdadır.

5.7  LOGO, MARKA ve BELGE KULLANIMINDA MÜŞTERİ KURULUŞUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.7.1. MÜŞTERİ KURULUŞ, Helal Uygunluk Değerlendirme aşamalarının İslami ilkelere, İslami iş ahlakına, OIC/SMIIC şartlarına ve diğer ilgili standart şartlarına her zaman uymakla yükümlüdür. Aksi durumda sertifikası iptal edilir.

5.7.2. MÜŞTERİ KURULUŞ sertifikayı sadece üzerinde adresi yazan üretim yerleri ve kapsamda bulunan ürünler için kullanabilir. Sertifika üzerinde yazan kapsam için verilmiş olup başka faaliyet alanlarını ve ürünlerini yansıtmaz ve bu amaçla kullanılamaz. Sertifika üzerinde adı geçen firmaya verilmiş olup hiçbir şekilde başka kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez

5.7.3. MÜŞTERİ KURULUŞ, helal sertifikasını, GİMDES’ in itibarını zedeleyecek bir şekilde kullanamaz ve helal sertifikalı MÜŞTERİ Kurtuluş’unu ve GİMDES ‘i yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek (kötülük veya şiddet uyandırıcı) açıklamalar, yapamaz.

5.7.4. MÜŞTERİ KURULUŞ, sertifikanın askıya alınması, iptal edilmesi durumunda, GİMDES tarafından istenildiği şekilde, içeriğinde belgelendirmeye atıf yapılan bütün reklam malzemelerinin kullanımını durdurmakla ve orijinal sertifikayı 3 gün içinde geri vermekle yükümlüdür.

5.7.5. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal Uygunluk Değerlendirme kapsamı daraltıldığında buna uygun olarak tüm reklam malzemelerini ve helal sertifikasını değiştirmekle yükümlüdür

5.7.6. MÜŞTERİ KURULUŞ, helal sertifikasını sadece Helal Uygunluk Değerlendirme sisteminin belirlenmiş OIC/SMIIC standartlarına veya ilgili diğer standart özelliğindeki dokümanlara uygunluğunu belirtmek için kullanılabilir.

5.7.7. MÜŞTERİ KURULUŞ, Helal Uygunluk Değerlendirme den kaynaklı logo kullanım hakkı için ilgili dokümanlar, broşürler veya reklamlar gibi iletişim araçlarında yapılan atıfta, bu talimatta belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. MÜŞTERİ KURULUŞ, GİMDES markasını reklamda vs. kullanmadan önce, bu markanın kullanılacağı evrak, doküman vs. GİMDES’e ibraz etmek ve onay almakla yükümlüdür.

5.7.8. MÜŞTERİ KURULUŞ İzlenebilirlik için güvenli bir takip ve izlenebilirlik sistemi kullanılmakla ayrıca GİMDES, HAK ve ilgili tüketicilere bilgiyi sağlamakla yükümlüdür. Bu sistemde, her ürün ayrı ayrı işaretlenmelidir. Bu işaretleme mekanizması, kopyalanamayan güvenlik özelliklerini içermelidir.

5.7.9. Müşteri kuruluş helal ürünlerin tüm birim ambalajlarının ve dış nakliye ambalajlarının benzersiz bir tanımlayıcı ile işaretlenmesini sağlamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ KURULUŞ Helal ürünler için kullanılan spesifik tanımlayıcıların İslami ilkelere uygun, gayrimüslim anlaşılmalara sebep vermeyen, helale uygun güvenli, damgalı / yapıştırılmış, erişilemez ve silinemez olmasını ve ürün tanımlayıcı etiketi ve fiyat etiketi de dahil olmak üzere ambalajın açılmasının hiçbirinin veya hepsinin tanımlayıcılar tarafından tamamen veya kısmen kaplanmasını sağlamakla yükümlüdür.

5.7.10. Müşteri Kuruluş haber vermeden Helal logo kullanımının kontrolü veya şikayetleri soruşturmak veya değişiklikleri ele almak için yapılacak kısa süreli tetkikleri gerçekleştirmesinde GİMDES’e istenilen bilgileri sunmakla yükümlüdür.

5.7.11. Müşteri Kuruluş Helal sertifikalandırılması yapılan ürünler/üretim hatları/adresleri haricinde diğer ürünlerde logo kullanımı kesinlikle kullanılmamalıdır.

5.7.12.  MÜŞTERİ KURULUŞ’un sertifikalar üzerinde değişiklik yapma, bunları reklam, yanıltıcı, gerçek olmayan veya kamuoyunda yanlış anlaşılmalara vb. başka nedenlerle kullanma hakkı yoktur.

5.8  LOGO, MARKA ve  BELGE KULLANIM HAKKININ ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ

5.8.1  MÜŞTERİ KURULUŞ’ un GİMDES marka, logo ve belgesini kullanma hakkı aşağıda belirtilenlerin olması durumunda derhal sona erer:

 • MÜŞTERİ KURULUŞ’ un, işin yapısında meydana gelen önemli değişiklikleri veya helal sertifikayı direkt olarak etkileyen değişiklikleri bildirmemesi,
 • Sertifikanın ve GİMDES markasının süreklilik arz eden bir biçimde kötüye kullanılması (İslami etik değerlerler ile örtüşmemesi vb.),
 • Piyasa gözetimi sonucu yapılan habersiz tetkikin neticesi OIC/SMIIC, yasal şartlar veya İslami İş etiğine uymuyorsa,
 • Muayene ve deney sonuçlarında veya habersiz tetkiklerde İslami ilkelere ve OIC/SMIIC şartlarına aykırı bir durum var ise,
 • MÜŞTERİ KURULUŞ’ un iflas durumu ilan etmesi veya bu iflas durumunun servet yokluğu nedeniyle mahkemece kabul edilmediğinde,
 • Kamu düzenine ve İslami ilkelere aykırı fiil içinde bulunduğu, yüz kızartıcı bir suça iştiraki mahkemece tespit edilmesi durumunda,
 • Belirlenen süre içerisinde, tetkik ücretinin ödenmemesi durumunda.

 

5.8.2  Eğer MÜŞTERİ KURULUŞ GİMDES markasının kullanımında müşteri kuruluşun adı veya markası, İslam’la ilgili herhangi bir ilgisiz ögeyi kapsar veya İslami değerler veya kurallara aykırı olur ise veya İslami değer inançlarına aykırı herhangi bir isim, logo/işaret/sembol, marka adı, reklam, slogan kullanır ise, logo talimatı ve sözleşme hükümlerine aykırı biçimde kullanmış ise herhangi bir bildirim yapılmaksızın GİMDE logo/marka kullanım hakkını iptal edilebilir.

5.8.3  Kullanım hakkı askıya alındığında veya iptal edildiğinde, MÜŞTERİ KURULUŞ’ un GİMDES helal sertifikasını GİMDES’ e geri iade etme mecburiyeti vardır. MÜŞTERİ KURULUŞ’ un yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesi durumunda GİMDES’ in kendi haklarının korunması ve zararlarının karşılanması için her türlü yasal yolu talep etme hakkı vardır.

5.8.4  Müşteri kuruluş, iptal edilen kapsamla ilgili dokümanlarında GİMDES helal logosunu kullanamaz ve GİMDES Helal Sertifikasına atıf yapamaz. Logo, marka ve belge kullanımını ilgili tüm alanlarda durdurur. Müşteri kuruluş, buna yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin kayıtlarını GİMDES ’e iletmekle yükümlüdür.

5.8.5   Bir Sertifikanın iptal edilmesinden önce, GİMDES, Sertifika kapsamına dahil olan helal ürünlerle ilgili sonuçlara, uygunluk işaretinin stoktaki tüm ürünlerden ve hatta mümkünse piyasadaki tüm satılmış ve stok helal ürünlerden kaldırılması gerekip gerekmediğine GİMDES Heyeti karar verir. Sertifika sahibinin tüketicilerini, Helal

Akreditasyon Kurumu ve Yasal Otoritenin bilgilendirilmesi de dahil olmak üzere (ciddi nitelikte olması halinde) başka işlemlerin gerekip gerekmediğine GİMDES Heyeti karar verir.

5.8.6   GİMDES’ ın AKR-Rh-005 rehberinde belirtilmiş HAK Helal Akreditasyon Markası kullanım şartlarına uymaması halinde HAK; düzeltici faaliyet talep etme, akreditasyonu askıya alma/geri çekme, uygun olmayan iş veya işlemlerini kamuoyuna duyurma gibi uygun göreceği tedbirleri alabilir.

GİMDES, akreditasyonuna yönelik bir askıya alma veya geri çekme kararı alınması halinde, HAK Helal Akreditasyon Markasını içeren belge, rapor vs. yayımını derhal durdurur, akreditasyona yönelik atıflarda bulunan bütün reklam ve tanıtım faaliyetlerine son verir.

6.0.      İLGİLİ DOKÜMANLAR

 • Helal Güvence Sistemi Kalite El Kitabı
 • TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Uygunluk değerlendirmesi – Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar
 • TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar
 • OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi– Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler
 • AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberi
 • TS ISO/IEC 17030 Uygunluk değerlendirmesi – Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar
 • Web sitesi
Revizyon Numarası Revizyon Açıklaması Revizyon Yapılan Bölüm /Madde Tarih
00 İlk Yayın 02.01.2023
01 Tüm format, kodlama ve içerik değiştirildi. Talimat ayrıntılandırıldı Tamamı 11.10.2023
02 AKR-Rh-005 HAK Resmi Logosu ve Helal Akreditasyon Markasının Kullanım ve İzlenebilirlik Rehberinde yer alan eksik tanımlamalar eklendi Tamamı 01.04.2024