GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Ücretlendirme Talimatı

1.0.      AMAÇ

Bu talimatın amacı, helal belgelendirme kapsamında belgelendirme başvurusunda bulunan müşterilere belgelendirme hizmetleri için uygulanacak ücret ve ödeme şartlarını açıklamaktır

2.0.      KAPSAM

Bu talimat, helal belgelendirme faaliyetleri kapsamında belgelendirme hizmetleri için uygulanacak tüm ücretleri ve ödeme şartlarını kapsar.

3.0.      SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından; Yönetim Kurulu, GİMDES Başkanı, Belgelendirme Koordinatörü, Mali ve İdari İşler Sorumlusu ve Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4.0.      TANIMLAR

4.1. Adam/Gün Ücreti (Denetçi/Gün Ücreti): Müşteri kuruluşa verilen Helal belgelendirme hizmeti için 2 tetkikçinin 1 günlük hizmeti ücretidir. (Ücretlendirme 1 günde 2 kişilik ekip olarak yapılmaktadır)

4.2. Tetkik ücreti: Hazırlanan tetkik planına göre kuruluşta gerçekleştirilen belgelendirme, gözetim, takip, özel, yeniden belgelendirme tetkiklerine ait ücrettir. Bu ücret, müşteri kuruluşun çalışan sayısına ve kapsamına göre belirlenen görevlilerinin sayısı ve inceleme süresi esas alınarak belirlenir.

5.0.      UYGULAMA

GİMDES; kar amacı gütmeyen bir deneğin kar amacı gütmeyen iktisadi işletmesidir. Amacımız tüketicilerin güvenilir Helal Gıdaya ulaşmasıdır. Bu kapsamda mali beklentimiz bulunmamaktadır.

Ancak işletmemizin sunduğu hizmete devam edebilmesi, çalışanlarımızın maaşlarının ödenebilmesi ve tüketicilerin güvenilir helal gıdaya daha rahat ulaşabilmesi için yapılan tüm çalışmalarda oluşan maliyetin işletmemiz bütçesinden karşılanması mümkün olmadığından, gerçekleştirdiğimiz denetimlerden ücret almaktayız.

Helal belgelendirme ücretlerinin belirlenmesinde esas olan adam/gün ücreti Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmektedir. Her yılın sonunda ilgili yıl içinde gerçekleşen giderler hesaplanmakta ve sonraki yıl için öngörülen enflasyon oranında bu gidere ekleme yapılarak sonraki yılın denetim ücreti hesaplanmaktadır.

Helal uygunluk İlk belgelendirme tetkiki, gözetim tetkiki, yeniden belgelendirme tetkiki ve özel tetkikler süresince iaşe, yol, konaklama giderleri başvuru sahibi/belgelendirilmiş müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Yol yemek ve konaklama bedeli ayrı olarak faturalandırılmamakta, denetim ücretine dahil olarak hesaplanmaktadır.  Tetkik zamanı içerisinde cayma hakkını kullanan müşteri kuruluşa, o süreye kadar verilen hizmetin bedeli faturalandırılmaktadır.

Verilen ücretlere KDV dahil değildir. Enflasyon değişikliklerinden kaynaklı öngörülemeyen durumlarda, GİMDES’in ücretlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Belirlenmiş olan toplam tetkik ücreti Belgelendirme Sözleşmesi ile müşteriye bildirilmektedir. Sözleşmenin imzalanması sözleşme şartlarının kabul edildiği anlamındadır.

Belgelendirme bedelinin %50’ sinin işlemlerin başlatılabilmesi için teklifin onaylanması ile birlikte, bedelin geri kalanı ise denetimin tamamlanmasından sonra, kuruluş adına düzenlenecek fatura tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır. 1. ve 2. gözetim denetimi bedelleri peşin olarak talep edilir. Ödeme alınmadan denetim planlanmamaktadır. Başvuru sahibi denetim neticesinde eğer sertifika alamazsa denetim masrafları düşürülerek parası iade edilmektedir.

5.1.    TETKİK ÜCRETİ

5.1.1 YURT İÇİ TETKİK ÜCRETİ

Tetkik ücretinin belirlenmesi için Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı’ na göre toplam adam/gün sayısı belirlenir. Toplam adam gün sayısı aşağıdaki tablo-1 de yer alan 1 günlük ücret ile çarpılır. Eğer müşteri kuruluşun birden fazla tetkik edilecek sahası varsa, her sahanın tetkiki ayrı gerçekleştirilecektir ve ücretlendirme de buna göre belirlenecektir.

Helal belgelendirme süreçlerinde talep edilecek ücretler Tablo 1’de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

DENETİM TÜRÜ Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti Tetkik ücreti

(2 adam/1 gün)

Belge Kullanım Ücreti
İLK BELGELENDİRME

Trakya ve Marmara Bölgesi

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
İLK BELGELENDİRME

Diğer Bölgeler

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
1. ve 2. GÖZETİM

Trakya ve Marmara Bölgesi

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
1. ve 2. GÖZETİM

Diğer Bölgeler

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
YENİDEN BELGELENDİRME

Trakya ve Marmara Bölgesi

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
YENİDEN BELGELENDİRME

Diğer Bölgeler

Bulunmamaktadır 30000 – 50000 TL Bulunmamaktadır
PİYASADAN NUMUNE ALIMI Bulunmamaktadır Sadece analiz ücreti fatura edilmektedir. Bulunmamaktadır
HABERSİZ DENETİM

Trakya ve Marmara Bölgesi

Bulunmamaktadır (Masraflar sonradan fatura edilmektedir) Bulunmamaktadır
HABERSİZ DENETİM

Diğer Bölgeler

Bulunmamaktadır (Masraflar sonradan fatura edilmektedir) Bulunmamaktadır
ÖZEL DENETİM

Trakya ve Marmara Bölgesi

Bulunmamaktadır 7800 TL Bulunmamaktadır
ÖZEL DENETİM

Diğer Bölgeler

Bulunmamaktadır 7800 TL Bulunmamaktadır

5.1.2 YURT DIŞI TETKİK ÜCRETİ

Tetkik ücretinin belirlenmesi için Tetkik Süreleri Belirleme Talimatı’ na göre toplam adam/gün sayısı belirlenir. Toplam adam gün sayısı aşağıdaki tablo-2 yer alan 1 günlük ücret ile çarpılır. Eğer müşteri kuruluşun birden fazla tetkik edilecek sahası varsa, her sahanın tetkiki ayrı gerçekleştirilecektir ve ücretlendirme de buna göre belirlenecektir.

Yurt dışı belgelendirme ücretleri denetlenen müşterinin lokasyonuna ve risk grubuna bağlı olarak değişmekle beraber (bkz tetkik süresi belirleme talimatı) 3000 € ile 7000 € arasında değişmektedir. Ayrıca denetim yapılacak lokasyonda yerel denetim ekibi bulunmaması durumunda Türkiye’den ekip götürülmesi ve tercüman desteği alınması ek ücret olarak yansıtılmaktadır. Firmalardan konaklama için ek ücret talep edilmemekle beraber ara transferleri müşterinin karşılaması talep edilmektedir.

Habersiz denetimlerde özellikle o bölgede yer alan rutin denetimler ile birleştirilerek maliyetinin müşteriler için azaltılması hedeflenmektedir.

Yurt dışı denetimlerinde analiz ücretleri ve ara denetimlerin ücretleri peşin alınmaktadır (%50 si başvuruda kalanı belgelendirme sonrasında)

Helal belgelendirme süreçlerinde talep edilecek ücretler Tablo 2’de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

DENETİM TÜRÜ Başvuru ve Doküman İnceleme Ücreti Tetkik ücreti

(2 adam/1 gün)

Belge Kullanım Ücreti
İLK BELGELENDİRME Bulunmamaktadır 3500 € Bulunmamaktadır
1. ve 2. GÖZETİM Bulunmamaktadır 3500 € Bulunmamaktadır
YENİDEN BELGELENDİRME Bulunmamaktadır 3500 € Bulunmamaktadır
PİYASADAN NUMUNE ALIMI Bulunmamaktadır Sadece analiz ücreti fatura edilmektedir. Bulunmamaktadır
HABERSİZ DENETİM Bulunmamaktadır 3500 € Bulunmamaktadır
ÖZEL DENETİM Bulunmamaktadır 3500 € Bulunmamaktadır

5.2.    BELGE ÜCRETİ

Helal belgelendirme faaliyetleri sonucunda düzenlenen sertifikalardan denetim ücreti haricinde ücret alınmamaktadır. Basılmış olan belgelerden yıllık belge kullanım ücreti talep edilmemektedir.

Ancak aşağıdaki durumlarda her bir sertifika 500 TL ücret tahakkuk ettirilir (Yurt dışında talep edilmemektedir).

  • Sertifikanın aslının kaybolması, belgede hasar oluşması veya yırtılması gibi sebeplerle sertifikanın yeniden düzenlenmesi,
  • Helal Sertifikanın birden fazla imzalı kopya ve Türkçe belgenin yansıra farklı dillerde de talep edilmesi

5.3.    ANALİZ ÜCRETİ

GİMDES tarafından yapılan numune alımlarının analiz ücretleri müşteri kuruluşa faturalandırılacaktır. Bu rakamın belirlenmesi analiz laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tetkik öncesi müşteri kuruluşa bildirilen laboratuvarlar ile çalışılmasına müşteri kuruluş haklı gerekçesi ile itiraz edebilir. Haklı gerekçeniz uygun bulunur ise Onaylı Laboratuvar listesinden seçilecek bir başka laboratuvar ile çalışılacaktır.

 

5.4 HOLOGRAM ÜCRETİ

Parti bazlı üretilen ürünlerde üretime müşahitlik edilmesi sonrasında, sonucun müspet olmasına binaen her ürüne hologram yapıştırılır. Hologramların 2023 yılında belirlenmiş adet ücreti 40 kuruştur. Ürün miktarı × 40 kuruş olarak  müşteriye fatura edilir.

6.0.      İLGİLİ DOKÜMANLAR

  • Helal Güvence Sistemi Kalite El Kitabı
  • TL-03 Tetkik Süresi Belirleme Talimatı
  • OIC/SMIIC 2: 2019 Uygunluk Değerlendirmesi– Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Gereklilikler

 

7.0 REVİZYON DURUMU

Revizyon Numarası Revizyon Açıklaması Revizyon Yapılan Bölüm /Madde Tarih
00 İlk Yayın 02.01.2023
01 Tüm format, kodlama ve içerik değiştirildi. Talimat ayrıntılandırıldı Tamamı 11.10.2023
02 Yurt dışı ücretlendirmeleri hakkında bilgi eklendi. Hologram ücreti hakkında bilgi eklendi 5.1-5.2-5.3-5.4 02.11.2023
03 Yurt içi ve yurt dışı ücret tabloları güncellendi 5.1.1-5.1.2 25.03.2024