GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Daru’l Halal Medresesi

PDF ikonu
GİMDES Helal Sertifikası Alan Firmalar
22/01/2023 Tarihinde Güncellenen Liste (18MB)

Güncel sertifikalı firmaların listesi için; http://www.gimdes.com El broşürü şeklinde dağıttığımız PDF dosyası halini, soldaki PDF işaretini tıklayarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

ÇOCUKLARIMIZIN OYUNCAK SEÇİMİNE DİKKAT EDİYORMUYUZ?

Elif ELMA (Gıda Mühendisi)

Rabbimiz gözümüzün nuru evlatlarımızı bizlere emanet olarak vermiştir. Onların hem bedenlerini hem de ruhlarını İslami fıtrat üzere yaratıldıkları gibi, en temiz ve en güzel şekilde koruyarak yetiştirmek bizlerin vazifesidir. Nasıl ki alacakları gıdaların helalinden olmasına dikkat ediyorsak onların gün içinde meşgul oldukları giyim kuşam ve oyuncakların da İslami şartlarda olmasına özen göstermeliyiz. Bedenlerini koruduğumuz gibi ruhlarını da aynı özenle korumalıyız.

Balıklar yüzer, kuşlar uçar, çocuklar da koşar ve oynarlar. Oyun çocukların en temel iletişim dilidir. Bir çocuğun gün içindeki vaktinin çoğunluğunda oyunun yer aldığını düşündüğümüzde, oyunların ve oyuncakların ehemmiyeti artacaktır.

Oyuncak seçimi için dikkat edilmesi gerekenler;

1. Malzeme yapısı;
Devamını Okuyun

MALEZYA PUTRA ÜNİVERSİTESİ HELAL ÜRÜNLER ENSTİTÜSÜ’NDEN GELEN HEYET GİMDES’İ ZİYARET ETTİ!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Malezya Putra Üniversitesi Helal Ürünler Enstitüsü’nden, Helal Bilim Araştırma Laboratuvarı yöneticisi Dr. Amalia Mohd Hashim hanımefendi ve yardımcısı GİMDES’i ziyaret etti.

Öncelikle yaptıkları çalışmalardan bahseden Amalia Hanım, GİMDES ile ortak işbirliği yapmak istediğini ve bu işbirliklerinin hangi alanlarda kurulabileceği hakkında öneriler sundu.

Helal Bilim Araştırma Laboratuvarı olarak, Malezya’daki devlete bağlı helal sertifikalama kurumu olan JAKIM’in laboratuvar araştırmalarını üstlendiklerini, laboratuvar alanında arge çalışmaları yaptıklarını ve yeni testler keşfettiklerini, bunun yanında bilinçlendirmek çalışmaları kapsamında akademide ve halka yönelik online ve yüzyüze seminerler düzenlediklerini anlattı.

Misafirlerimiz laboratuvarlarında Mikrobiyolojik, Kimyasal, Materyal ve Yapay Zeka kullanarak uyguladıkları analiz yöntemlerini ve arge sonucu geliştirdikleri yeni test yöntemlerini anlattılar.
Devamını Okuyun

HİCRİ YENİ YILIMIZ MÜBAREK OLSUN..!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bugün (7 Temmuz – Muharrem 1 ), hicrî 1446 yılına giriyoruz. Hicrî yeni yılınızı tebrik ediyoruz.

Hicrî tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Mekke’den Medine’ye hicretiyle başlar. Ancak takvim başlangıcı olarak bu tarih, Hz. Ömer devrinde kabul olunmuştur. Ondan önce Arapların belli bir takvimi yoktu. Bazı önemli hadiseleri (Hz. İbrahim’in ateşe atılışı, Fil vakası vb.) tarihe başlangıç olarak gösteriyorlardı.

Böyle bir uygulamanın konulmasına sebep olarak şu iki husus gösterilmektedir: Hz. Ömer devrinde ibraz edilen bir borç senedinde, ödeme için vâde tarihi olarak gösterilen Şaban ayının, geçen yılın mı yoksa gelecek yılın mı olduğu kestirilememişti. Ayrıca aynı dönemde Basra valisi olan Ebu Musa el-Eş’arî’den gelen bir yazıda; Hilâfet makamından gönderilen kâğıtların hangisi önce hangisi sonra olduğu ve hangisinin hükmüyle hareket edilmesi gerektiğinin bilinmediği cihetle, bu sorunun acilen halledilmesi isteniyordu.

Bu nedenlerle Hicret, İslam tarihine başlangıç teşkil etmişti. Hicrî-Kamerî yıl, on iki aydır. İlk ayı olan Muharrem ile birlikte Receb, Zilkade ve Zilhicceye Araplar “eşhur’i hurum” adı verir ve bu aylarda savaştan ve her türlü şiddetten uzak dururlardı.

Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan ettiği “Aşûra günü’nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir” (Riyâzü’s-Salihin, II, 509).

“Aşura günü” denilen Muharrem ayının onuncu gününde, tarihte pek çok önemli olayın meydana geldiği rivayet edilmektedir. Bunlar arasında şu olayları saymak mümkündür:
Devamını Okuyun

HEPİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN TERBİYE VE EĞİTİMİNDEN SORUMLUYUZ!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Ey iman edenler! Hem kendinizi hem de âilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o müthiş cehennem ateşinden koruyun! Onun başında, Allah’ın emirlerine asla karşı gelmeyen ve kendilerine verilen her emri eksiksiz yerine getiren son derece acımasız, güçlü ve sert tabiatlı melekler vardır. (Tahrim / 6. Ayet)

Erkek, ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.”(Hadis)

Dinimiz bir bütündür, helallik dendiği an akla gelecek olan sağlıklı, temiz, faydalı, tayyib şeylerin tüketimidir. Bu zaman diliminde bilimsel veriler de dini hükümleri doğrular nitelikte sonuçlar vermektedir. En basit örnek ile; içeriğinde şüpheli katkıların olduğu, rengarenk boyaların kullanıldığı, hammaddeden çok katkılardan oluşan paketli yiyeceklerin sağlığa zararı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Bebeğin beslenmesinin doğum ile başlamadığı aşikâr. Hatta anne karnında da başlamıyor. Anne rahminde ilk oluşum başladığında, anne ve babadan gelerek döllenme meydana getiren hücrelerin oluşumunda da besin maddeleri ve o insanın manevi duyguları etkilidir. Bu durumda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir bebeğin oluşumunda anne ve babanın öncesinde tükettiği maddi ve manevi besinlerin dahi etkisi vardır.
Devamını Okuyun

GİMDES HELAL VE TAYYİB LOGOSUNU KULLANIM ŞARTNAMESİ

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

“..Bizim burada bir kasap sertifikasının süresi geçtiği halde sizin sertifikanızı duvara asmış GİMDES sertifikalıyım diye satış yapıyor.”

Gün geçmiyor ki gönüllü kardeşlerimizden bunun gibi ihbarlı mesajlar almayalım.

Bugün kapitalist bir dünya sistemin komutasında, küresel bir yapıya gelen dünyada çeşitli ırktan, renkten ve inançtan insanlar, bu süreçle içten içe mücadele ederken, bu sitemle yaşamak zorunda kaldı.

Çesitli toplumlar bu süreç içinde toplum bireylerinin inançlarına uygun yaşayabilmeleri içn tüzüklel, şartnameler ve sertifikalar oluşturmak zorunda kaldılar.

Bugün dünya toplumunun inançları sebebi ile ayrışma içinde bukunan 3 büyük toplumundan söz edebiliyoruz. İslam Toplumu, Yahudi toplumu ve Hindu vr veganlar. Bu inanç gurupları müntesiplerini koruyabilmek için üreticilerle anlaşmalar yaparak dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan takipçilerine bu ürünlerini ulaştırmaya çalışmaktadırlar.

GİMDES de bu küresel sisteme uyarak Helal ve Tayyib Sertifikalama ve logo sistemi ile Helal ve Tayyib yaşam siteminde yaşamını sürdürmek isteyen insanlar için koruma hattı oluşturmuştur.
Devamını Okuyun

HELAL LOKMA KARZ-I HASEN SANDIĞI(TASLAK)

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

GİMDES, DHV ve HDM üyeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve bağlı oldukları Kurumların yatırımlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak düşüncesi ile GİMDES HELAL LOKMA Sandığının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

HELAL LOKMA Sandığı, medeniyetimizin güzel değerlerinden biri olan “Karz-ı Hasen” kavramını, ilkelerini günümüz günlük hayatının gündemine taşımış, yardımlaşma ve dayanışma kurumunu kurumsallaştırmıştır.

“Karz-ı Hasen” Sandığı’nın temel hedefi Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmek ve uygularken bu kurumun toplum hayatında aktif olarak sistemleşmesini sağlamaktır.

1. Karz-ı Hasen Nedir?

Karz-ı Hasen güzel borç demektir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 5 farklı surede; Müzzemmil Suresi 20.Ayet, Bakara Suresi 245.Ayet, Maide Suresi 12.Ayet, Teğabün Suresi 17.Ayet, Hadid Suresi 11 ve 18.Ayetlerde geçen Karz-ı Hasen, Allah için verilen güzel borç olarak ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, 4 Halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ve dolayısıyla medeniyetimizin köklerinde esaslı bir yere sahip olan, hâlihazırda uygulamada bir müessese olarak sürdürülemeyen Karz-ı Hasen toplumsal bir olgudur. Emin ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen, ifsat olmuş toplum hayatının ıslahına vesile olabilecek bir kurumdur.
Devamını Okuyun

HELAL ÜRÜN PAZARI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR. HELAL KAZANDIRIYOR…

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bugün gün geçtikçe bir ihtiyaç değil bir zorunluluk olduğu gerek üreticiler gerekse tüketiciler tarafından daha fazla anlaşılan Helal ve Tayyib Sertifikası, özellikle yurt dışına gıda ürünleri satan firmaların almakta öncelik verdikleri bir sertifika durumuna geldi.

GİMDES, İslam ülkeleri ve Müslümanların azınlıkta yaşadığı her coğrafyadaki Müslümanlar tarafından aranan ve istenen tek ‘’HELAL SERTİFİKALANDIRMA KURUMU’’ olarak çalışmalarını alnı açık yurtiçine ve yurtdışına dönük olarak sürdürmektedir. Başladığı günden bugüne yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracatın oluşmasına vesile olmuştur. Sertifikalama talepleri her geçen gün artmakta, bugüne kadar 450 firmanın 20 bine yakın çeşit ürününe GİMDES Helal Sertifikası verilmiştir.
Devamını Okuyun

YENİ ŞİFALI BİTKİSEL ÇAYLARIMIZI ULAŞTIRMAKTAN MUTLUYUZ!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Yaşam tarzımızdan kaynalanan çeşitli rahatsızlarımış insanın her geçen gün arttığını hepimiz müşahade ediyoruz.Bu sıkıntılarımızdan kurtulmak için çok şükür Rabbimiz çeşitli ürünler yaratıyor ve biz kullarına merhametle sunuyor. Yeter ki insan oğlu aklını kullanarak bu nimeti çıkarsın insanlara hazırlasın.

Bugün sizlere sunacağımız bitkisel şifalı helal ve Tayyib şartlarda hazırlanan çaylarımızın tanıtımını yapmaktan mutluyuz. Mutluluğumuzu iki katına çıkartan, bu ürünü çıkartan kardeşimiz yıllarca GİMDES’te baş denetçi olarak hizmet etmiş bilahare piyasaya atılarak öğrenmiş olduğu bilgileri kullanarak bu ürünleri üretmiş olmasıdır.

Bu çaylarımızın üreteici firmamız LİBADE markası ile hizmete soktu
Devamını Okuyun

RADYO GİMDES’İ DİNLİYORMUSUNUZ, BEĞENİYORMUSUNUZ, DAHA İYİ OLMASI İÇİN TAVSİYELERİNİZ NELERDİR?.

Dr. Hüseyin BÜYÜKÖZER

Yaklaşık 8 yıldır yayında tutmaya çalışıyoruz. Fransa, Allmanya gibi dış ülkelerden ve yurtiçi onlarca radyo kurumunun GİMDES’le yapmış olduğu, güncelliğini kaybetmemiş programları gün boyu RADYO GİMDES linkimizde yayınlıyoruz.

Bir defa deneyiniz, tecrübemize dayanarak ifade eiyorum ki siz de bırakamayacak abone olacaksınız. Bunun için herhangi bir ücret söz konusu olmayacak. Ancak, tanıdıktan sonra başlıkta belirttiğimiz görüşlerinizi bizimle paylaşınız. Kalın Sağlık ve selametle
Devamını Okuyun

RADYO GIMDES

Daru’l Halal Medresesi

Daru'l Halal Medresesi

Halal Dunya Marketleri

Halal Dunya Marketleri

Helal Logolu Ürünler

2022-2023 Sponsorlar

İkram Sponsorları