GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Kurullarımız

Yönetim Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Makine Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı AYGÜN Avukat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa MERAL İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit AKSEL Gıda Mühendisi
Genel Sekreter A. Hayreddin İŞBİLİR Gıda Mühendisi
Sayman Orhan Savaş Esnaf
Üye Sadettin EKİNCİ İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Üye Dr.Hamit AKÇAY Biyolog
Üye Yusuf DURU Sağlık Memuru
Üye Halim GİRGİN İşletme
Üye Tahsin Azaklı Memur Emeklisi

Denetleme Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Başkan Mahmut Celal Terzi Mali Müşavir
Asıl Üye Ersan Ergür Askeri Personel
Asıl Üye Mustafa Coşkun Makine Mühendisi

Hukuk (İlim) Fıkıh Kurulu

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı Mustafa Meral Dr. M.Şerafeddin Kalay
Prof. Dr. Tevhit Ayengin Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli Nurettin Yıldız
Fatih Kalender Hüsnü Aktaş Ali Rıza Temel
Sadettin Ekinci Hüseyin Avni Kansızoğlu Hasan Yeter
İdris Tüzün Emin Ali Yüksel Prof. Dr. İsa Yüceer

Teknik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali Nihat Eskioğlu Matematik ve Astronomi Bilimi
Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk Gıda Mühendisi
Doç. Dr. M.Kemal Başarılı Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kurt Gıda Mühendisi
Dr. Hüseyin Kami Büyüközer Makine Mühendisi
Dr. Halim Aydın Kimyager
Dr. Mustafa İnal Veteriner Hekim
Dr. Hasan Aydın Veteriner Hekim
Dr. Hamit Akçay Biyolog
Timuçin Günesen Kimyager
A. Hayreddin İşbilir Gıda Mühendisi
Ali Rıza Kurum Kimyager
Abdulhamit Aksel Kimyager
F. Füsun Menteş Gıda Mühendisi
Arzu Sarıtaş Veteriner Hekim
Elif Elma Kimya Mühendisi

Danışma Kurulu

Musa Egemen Namlı Barış Çınar Mustafa Coşkun
Halil Güler