GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Tarafsızlık Politikası

TARAFSIZLIK POLİTİKASI

GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği) ve bu derneğe bağlı İktisadi İşletme Kurumu (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü)  olarak tamamı Müslüman kişi ve kurullardan oluşan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

GİMDES, bireyin ve toplumun “helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” istek ve ihtiyacı bakımından bilinçlenmesi amacıyla her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri verenlere yardımcı olmak ve gerekli tüm organizasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.

GİMDES gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, İslami değerlere çerçevesinde Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin bizlere aktardığı doğrultuda İslami sorumluluğun farkında olarak tarafsızlık ile ilgili aşağıdaki maddeleri politika olarak belirlemiş ve ilgili tüm taraflara duyurmuştur;

  • GİMDES; OIC/SMIIC 2:2019, TS EN ISO/IEC 17021-1 ve TS EN ISO/IEC 17065 standartları, mevzuat ve akreditasyon gereklilikleri, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ile İslami gerekliliklerin prensipleri çerçevesinde kendisine müracaatta bulunan tüm kuruluşlara adil, eşit ve tarafsız olarak davranacaktır.
  • GİMDES; reklamlar dâhil ilgili diğer tüm taraflara sağlanan bilgilerin doğru olması ve yanıltıcı bilgiler içermemesi için gerekli tedbirleri alacaktır
  • GİMDES sunduğu hizmetlerden kaynaklanan çıkar çatışması ihtimallerini; çıkar çatışması tabloları ile, riskleri ise  risk analizi ile analiz etmekte,  tanımlamakta ve dökümante etmektedir. GİMDES Çıkar çatışması tabloları veya risk analizleri esnasında ortaya çıkan tarafsızlığı tehlikeye atacak risklere karşın gerekli önlemleri alacaktır.
  • GİMDES kendi faaliyetlerinden kaynaklanan, ilgili taraflardan kaynaklanan, ilişkilerinden veya personelinin ilişkilerinden kaynaklananları da içerecek şekilde, tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyecek ve bunları ortadan kaldıracak veya en aza indirmek için gerekli faaliyetleri yapacaktır.
  • GİMDES’in tüm çalışanlarının ücretleri yapmış oldukları satışa, denetimin sayısına ve sonucuna bağlı değildir. Bütün personelin ticari, mali veya diğer baskılardan uzak çalışması gizlilik sözleşmeleri ve tarafsızlık taahhütnameleri ile garanti altına alınmıştır. GİMDES Helal belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara izin vermemektedir.
  • GİMDES tarafsızlıkla alakalı tüm politika ve kurallarını çalışanlarına ve ilgili tüm taraflara bildirmektedir.
  • GİMDES gerçekleştirdiği denetim ve eğitimler esnasında elde ettiği tüm verilerin işlenmesinde gizlilik, güvenlik ve eşitliğe önem verecektir.
  • GİMDES belgelendirmeyi; aşırı mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi diğer sınırlayıcı şartlara dayandırarak kısıtlamayacak, başvuru sahiplerinin erişimini haksız olarak zorlaştırıcı veya engelleyici prosedürler takip etmeyecektir

GİMDES Belirli bir eğitim/öğretim hizmetinin alınması veya belirli bir danışman ile çalışılması gibi durumlarda belgelendirmenin daha basit, daha kolay veya daha ucuz olacağını ifade veya ima etmeyecektir
GİMDES Helal belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararlara karşı Karz-ı Hasen Sandığı projesi dahil gerekli tedbirleri alacaktır.

 

GİMDES BAŞKANI

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER