GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Standartlarımız

“GİMDES SERTİFİKASI”nın detayları belli oldu. Revizyona açık olarak belirlenen sertifika kategorileri, bu husustaki standartlaşmanın temelini teşkil ediyor. Bu standartlara göre, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından “uygun” olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmekte. Aşağıda sertifika kriterlerinin bir bölümünü görmektesiniz. Çalışmalar devam ediyor ve güncellemeler, anında istifadenize sunulacak.

 

GİMDES HELAL STANDARDI İÇİN TIKLAYINIZ

GİMDES 114: Helal Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün proseslerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
– Ürün bileşiminde ve imalattan sonraki aşamalarda kullanılan bütün hammaddelerin ve/veya işlenmiş, yarı işlenmiş vb. maddelerin temin edildiği kişi, kurum, kuruluş, firma vs.’nin İslam inancı ve yaşantısıyla açıkça çelişen bir halinin olmaması,
– Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,
– Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması,
– Üreticinin, inancı ve yaşantısıyla İslam’a açıkça aykırı bir durumunun olmaması şartı aranır
– Üreticinin İslami açıdan mali yükümlülüklerini yerine getiriyor olması,

GİMDES 150: Tabiî Ürünler Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– İçinde hiçbir katkı maddesinin olmaması,
– Üretim esnasında ve üretim sonrasında hiçbir kimyevi işleme ya da ilaçlamaya tâbî tutulmamış olması,
– Gerek ürünün hammaddesi ve/veya ürün tohumu, gerekse bizzat ürün üzerinde hiçbir hormonal işlemde bulunulmamış olması, ürün için genetik değiştirmenin yapılmamış olması,
– Ürünün mahiyeti ve içeriği itibariyle İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması

GİMDES 200: Helal Kesim Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Kesimi ve kesim şartları itibariyle İslam’a uygunluk şartlarını taşıması,
– Kesim yapan personelin GİMDES tarafından onaylanması,
– Üretim yerlerinin ve üretim aşamalarında kullanılan ekipman ve mekanlar ile ambalaj ve depoların temizlik ve İslamilik vasıflarını taşıması

GİMDES 210: Yem ve Rasyon Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Canlı hayvan rasyonunda kullanılan maddelerin helallik vasıflarını taşıması,
– Hayvanların rasyon dağılımında hayvani ürünlerin kullanılmaması,
– Rasyon ve yem hazırlamada kullanılan katkı maddelerinin helallik vasfını taşıması,
– Süt verimini artırmak için oluşturulacak rasyonların helallik vasfını taşıması,
– Canlı hayvan yetiştirilmesinde hormonsal ilaçların kullanılmaması

GİMDES 220: Et ve Et Ürünleri Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Kesim Sertifikası şartlarını taşıması,
– Yem ve Rasyon Sertifikası şartlarını taşıması,
– Bütün et ve et ürünlerinin menşeinden başlayıp işlenmesinde ve mamül hale getirilmesinde kullanılan katkı maddelerine kadar İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
– Rendering sistemlerinde kullanılan hayvanların İslami açıdan izinli hayvanlar olması,
– Kullanılan ambalaj malzemelerinin ve depolama-saklama şartlarının İslami ilkelere ve insani gereklere uygun olması

GİMDES 300: Süt ve Süt Ürünleri Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Sütün elde edilmesinden başlayarak işleme aşamasına kadar kullanılan katkı maddelerinin veya tahşişin belirlenmesi, bu bakımlardan İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluk vasıflarını taşıması,
– Süt ve süt ürünlerinin elde edilmesinde kullanılan katkı maddelerinin helallik vasfını taşıması,
– Depolama ve ambalajlama malzemelerinin ve şartlarının sağlık, temizlik-hijyen ve İslamilik vasıflarını haiz olması

GİMDES 400: Unlu Mamül Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Un ve unlu mamüllerinde kullanılan unların içerisinde bulunan veya kullanılan katkı maddelerinin İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluğu,
– Un ve unlu mamüllerde proses işlemlerinin uygunluğu,
– Un ve unlu mamüllerin hammaddesinden mamül hale gelinceye ve saklama aşamalarında kullanılan ekipman, depo, ambalaj malzemeleri vb. İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık, temizlik-hijyen kriterlerine uygunluk

GİMDES 500: Temizlik ve Kozmetik Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Kullanılacak olan hammadde ve katkı maddelerinin İslami açıdan helal niteliklerini taşıyor olması,
– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların sağlık bakımından sakıncalı nitelikler taşımıyor olması,
– Kullanılan yağ ve yağ benzeri maddelerin İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluğu,
– Kullanılan bağlayıcı ve stabilizite edici maddelerin İslami kriterlere ve insani gereklere uygunluğu

GİMDES 600: İçecek Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Ürünün bizzat kendisinin, ürünün bileşiminde kullanılan katkı maddelerinin ve koruyucu maddelerin ve ürün hammaddelerinin İslami açıdan helallik niteliklerini taşıyor olması,
– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların sağlık ve beslenme bakımından sakıncalı olmaması,
– Ürünün bileşiminde bulunan unsurların başlangıçta İslam’a ve sağlık gereklerine mugayir bir nitelik taşımıyor olsa dahi, mamul hale geldikten sonra reaksiyon-fermantasyon sonucunda gerek İslami açıdan, gerekse sağlık açısından uygun olmayan sonuçların ortaya çıkmıyor olması,
– Alkolleşme reaksiyonlarının incelenmesi ve İslami kriterlere uygunluğu,
– Spesifik içeceklerde kullanılan maya cinsleri incelenmesi ve İslami kriterlere uygunluğu


GİMDES 700: Yağ Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Yağların menşeinin İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
– İşleme teknikleri, kullanılan katkı maddeleri ve katkı maddelerinin menşeinin İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
– Yağ elde ediliş yöntemlerinin İslami kriterlere, sağlık ve beslenme gereklerine, temizlik-hijyen vasıflarına uygun olması


GİMDES 900: İlaç Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– İlaçların içeriklerinde, ambalajlarında ve kapsüllerinde kullanılan katkı maddelerinin İslami kriterlere uygun olması,
– Ürünlerin İslami kriterlere, sağlık, temizlik-hijyen vasıflarına uygun olması,
– İlaçlarda kullanılan alkol miktarının gereklilik oranının üzerinde olmaması,
– Alternatifi varsa hayvani katkıların kullanılmaması


GİMDES 1000: Bebek ve Çocuk Beslenmesi Sertifikası
Bu sertifika için aranan asgari şartlar:

– Ürünlerin içeriklerinde kullanılan katkı maddeleri ile yardımcı maddelerin ve diğer bütün içeriğin İslami kriterlere uygun olması,
– Ürünlerin hormonal nitelik taşımaması, genetiği değiştirilmiş bir ürün olmaması ya da genetiği değiştirilmiş bir içerik taşımaması,
– Ürünün ve içeriğinin/bileşiminin çocuk sağlığı ve gelişimi bakımından hiçbir zararlı etkisi ya da yan tesirinin bulunmaması,
– Yapılacak klinik çalışmaların olumsuz sonuçlarının olmaması