GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Destek Çağrısı

GİMDES’e Nasıl Destek Olunur?

“Helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” ilkesinden hareketle kurulan GİMDES, “yiyecek, içecek, ilaç, temizlik ve kozmetik ürünleri ile temel ihtiyaç maddelerinin ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin helalliğini, temizliğini-hijyenikliğini, insan sağlığına faydalılığını” sağlamayı hedef almakta ve “her yiyecek gıda değildir, her madde helal olmaz, her ilaç şifa vermez, her temizlik maddesi temizleyici değildir” ana temasından hareket etmekte.

“Derneğin amacı, bireyin ve toplumsal bütünlüğün gıda maddeleri, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri başta olmak üzere hayatında kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak; bu maddelerin inancı bakımından helal olup olmadığı, sağlık bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı, beslenme düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı, kullanılmasının ya da kullanılmamasının neler getirip götürdüğü gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak, projeler üretmek, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, Hükümet ve Parlamento organlarına bu hususta üretilen projeleri sunmak, “gıda ve ihtiyaç maddeleri” hakkında duyarlılık kazandıracak, kontrol ve denetim sağlayacak, sertifikalandırılmasını gerçekleştirecek çalışmalarda ve her türlü sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, ticari, eğitimsel ve benzeri faaliyetlerde bulunmaktır.

“Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve temizlikte kullanılan maddeler” üzerine çalışmaları olanların, proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin, güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek; bireyin ve toplumun “helal rızık, hakça kazanç, temiz beslenme, sağlıklı yaşama” istek ve ihtiyacı bakımından bilinçlenmesine karşı duran, engel oluşturan kişi, kurum ve kuruluşların çaba ve çalışmalarını deşifre ederek kamuoyunun bilgisine sunmak, bu tür çaba ve çalışmalardan birey ve toplumun korunmasına katkıda bulunmak için her alanda aydınlatıcı ve uyarıcı hizmetler vermek, bu tür hizmetleri verenlere yardımcı olmak ve organizasyonu sağlamaktır.

Gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve diğer sağlık maddeleri için belirlenecek kriterler bakımından sertifikalandırılması için gerekli çalışmaları başlatmak, organize etmek, yapmak, yürütmek ve sertifikalandırmayı gerçekleştirmektir.”

İşte bu denli büyük amaçlara ve faaliyetlere adım atmış olan derneğimizin, amaçlarlımız hususunda hemfikir olanların, bizimle aynı duyarlılığı taşıyanların desteğine ihtiyaç vardır. Bu desteğin, sitemizi yakından takip eden üye ve ziyaretçi kardeşlerimizden önemli ölçüde sağlanabileceğine inanıyoruz.

Beklediğimiz destek iki şekilde olabilir. Birincisi, Derneğimizin resmî Banka Hesaplarına yapılabilecek nakdî bağışlar. (Lütfen yapacağınız bağışlar için, dekonta “bağış” ibaresini yazdırmayı unutmayınız.)

Sizlerden beklediğimiz desteğin ikincisi ise, Derneğimiz Tüzüğünde belirtilen meslekî ve tecrübe formasyonuna uyan kurullarda görev almak… Tüzüğümüze göre 4 Kurulumuz bulunmaktadır.

1-Bilim Kurulu

Değişik bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, birikimleriyle gıda madeleri, ihtiyaç maddeleri, ilaç, sağlık malzemeleri, kozmetik ve temizlik ürünleri konularında Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar arasından seçilecek kişilerden oluşur. Bu kurul, Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir.

2-Danışma Kurulu

Mesleklerinde deneyim kazanmış ve Derneğin amaçlarına uygun alanlarda tanınmış üyeler arasından seçilecek kişilerden oluşan bir kuruldur. Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden, alanına giren konularda Derneğin faydalanacağı görüşlerini bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, lüzumlu çalışmaların gerçekleşmesini sağlar.

3-Gıda Ürünleri Kurulu

Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Diyetisyen Doktor, Kimyager, Biyolog, Gıda İmalatçısı olarak mesleklerinde deneyim kazanmış ve Derneğin amaçlarına uygun alanlarda çalışmayı kabul edenler arasından seçilecek kişilerden oluşan bir kuruldur. Yönetim Kurulu ve Genel Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden, alanına giren konularda Derneğin faydalanacağı görüşlerini bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, lüzumlu çalışmaların gerçekleşmesini sağlar.

4-Hukuk Kurulu

Derneğin amaçlarına uygun olarak, gıda, ilaç, temizlik, kozmetik ürünleri ve diğer ihtiyaç maddeleri üzerinde bunların fıkhi durumları ve bunlarla ilgili hukuki hususlar hakkında görüş belirtmek üzere çalışmayı kabul edenler arasından seçilecek bir kuruldur. Kurul, gerek mevzuat açısından, gerekse hukuk anlayışları ve din açısından incelemelerde bulunur.

Bu Kurullarda görev almak isteyen kardeşlerimiz, www.gimdes.org adresindeki Üyelik Formu’nu doldurarak müracaat edebilirler. Bu formun en alt bölümündeki “ÜYE HAKKINDA BİLGİ” bölümünde, derneğin hangi kurulunda görev almak istediğinizi belirtmeli ve deneyim ve tecrübelerinizi, meslek ve işinizi ifade etmelisiniz.

Dernek çalışmalarımızda belirlediğimiz ilk hedeflerimiz arasında şunları zikredebiliriz:

1-Ülkemizde üretilen veya ithal edilen ürünlerin ve katkı maddelerinin denetimini ve Helal Sertifikalama çalışmalarını yürütmek. Amacımız, Gıda ve ihtiyaç maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri, ilaç ve diğer sağlık malzemeleri üreticilerinin ürünlerinin sertifikalandırılmasını yapmak, uygun olanlara “GİMDES SERTİFİKASI” vermektir.

2-En kısa zamanda, internet imkânı bulamayan üretici ve tüketici kardeşlerimize çalışmalarımızı ulaştırabilecek “Aylık Bülten” yayınlamak. Bu bültende, ülkemizde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilaç ve sağlıkta kullanılan diğer maddelerin niteliği, içeriği ve kazandırıp kaybettirdikleri bakımından bilinçlenme ya da bilinçlenmeye engel olma ile ilgili çalışmaları ve uygulamaları araştırmak, belirlemek, elde ettiği sonuçları kamuoyuna, ilgili kişilere ve mercilere duyurmak; ayrıca “gıda”, “ilaç”, “sağlık malzemeleri”, “temizlik ürünleri”, “kozmetik mamulleri”, “helal”, “haram”, “beslenme”, “ihtiyaç maddeleri” vb. konularda bilimsel ve akademik inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, müdahil olmak, etkilemek ve sonuçları kamuoyuna ve ilgililere duyurmak gibi önemli hizmetler yapmayı plânlıyoruz.

3-“Gıda Kontrol, Denetim ve Genetik Araştırma Akademisi”nin ve bu akademi çerçevesinde ve bu akademiye zemin oluşturmak için laboratuarlar, test ve tahlil merkezleri, inceleme ve denetim birimleri kurulması için çalışmalar yapmak; bu amaçla “Gıda Genetik Araştırma Laboratuvarı”nın kuruluş çalışmalarını başlatmak.

4-En kısa zamanda uluslar arası “Helal Ürünler ve Helal Sertifikalama İşbirliği” konusunda bir konferans düzenlemek,

Geliniz! Halkının ekseriyeti müslüman olan ülkemizde, çok gecikmiş, çok ihmal edilmiş bu konuya hep birlikte öncülük etmenin mutluluğunu birlikte paylaşalım.

========================================================