GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Kurullarımız

Yönetim Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Makine Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı AYGÜN Avukat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa MERAL İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit AKSEL Gıda Mühendisi
Genel Sekreter A. Hayreddin İŞBİLİR Gıda Mühendisi
Sayman Orhan Savaş Esnaf
Üye Sadettin EKİNCİ İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Üye Dr.Hamit AKÇAY Biyolog
Üye Yusuf DURU Sağlık Memuru
Üye Halim GİRGİN İşletme
Üye Tahsin Azaklı Memur Emeklisi

Denetleme Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Başkan Mahmut Celal Terzi Mali Müşavir
Asıl Üye Ersan Ergür Askeri Personel
Asıl Üye Mustafa Coşkun Makine Mühendisi

Hukuk (İlim) Fıkıh Kurulu

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı Mustafa Meral Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli
Prof. Dr. Tevhit Ayengin Prof. Dr. İsa Yüceer Nurettin Yıldız
Fatih Kalender Ali Rıza Temel Hasan Yeter
Sadettin Ekinci İdris Tüzün

Teknik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali Nihat Eskioğlu Matematik ve Astronomi Bilimi
Elif Elma Kimya Mühendisi
Doç. Dr. M.Kemal Başarılı Biyokimya
Arzu Sarıtaş Veteriner Hekim
Dr. Hüseyin Kami Büyüközer Makine Mühendisi
Dr. Halim Aydın Kimyager
F. Füsun Menteş Gıda Mühendisi
Abdulhamit Aksel Kimyager
Dr. Hamit Akçay Biyolog
Timuçin Günesen Kimyager
A. Hayreddin İşbilir Gıda Mühendisi
Ali Rıza Kurum Kimyager

Danışma Kurulu

Musa Egemen Namlı Barış Çınar Mustafa Coşkun
Halil Güler