Helal Yaşam Rehberi

Helal Yaşam Rehberi

Dergi Sponsorları

          

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Kurullarımız

Yönetim Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Yönetim Kurulu Başkani Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Makina Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Halim AYDIN Kimya Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih KALENDER İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı AYGÜN Avukat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saadettin EKİNCİ İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M.Zafer GEDİKLİ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr.Hamit AKÇAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf DURU
Genel Sekreter A.Hayreddin İŞBİLİR Gıda Mühendisi
Sayman Nuh Saral İşletme

Denetleme Kurulu

Ad  Soyad Meslek
Üye Mustafa Coşkun
Üye Mahmut Celal Terzi
Üye Ersan Ergür

Hukuk (İlim) Fıkıh Kurulu

 Prof.Dr.Yusuf Ziya Kavakçı  Prof.Dr.Ahmet Akgündüz Prof.Dr.Hacı Mehmet Günay
Prof.Dr.Tevhit Ayengin Dr.Hasan Tahsin Feyizli Dr.M.Şerafeddin Kalay
Fatih Kalender Hüsnü Aktaş Ali Rıza Temel
Sadettin Ekinci Hüseyin Avni Hasan Yeter
İdris Tüzün Emin Ali Yüksel Mustafa Meral
Nurettin Yıldız

Teknik Bilim Kurulu

Prof.Dr.Ulvi Avcıata Kimyager
Prof.Dr.Mustafa Nutku Kimya Mühendisi
Prof.Dr.Ali Nihat Eskioğlu Matematik ve Astronomi Bilimi
Yrd.Doç.Dr.Şükrü Kurt Gıda Mühendisi
Yrd.Doç.Dr.M.Kemal Başarılı Biyo Kimya
Yrd.Doç.Dr.Yusuf Tunçtürk Gıda Mühendisi
Dr.Hüseyin Kami Büyüközer Makina Mühendisi
Dr.Halim Aydın Kimyager
Dr.Mustafa İnal Veteriner Hekim
Dr.Hasan Aydın Veteriner Hekim
Hamit Akçay Biyolog
Ayhan Kentbuğa Gıda Yüksek Mühendisi
Ali Kaygısız Gıda Mühendisi
A.Hayreddin İşbilir Gıda Mühendisi
Abdulhamit Aksel Kimyager
Ahmet Tunç Cengiz Ziraat Mühendisi
Abdullah Kurt Gıda Mühendisi
Arzu Çakır Veteriner Hekim
Derya Özgür Öztürk Gıda Mühendisi
Saliha Ünal Kimya Mühendisi

Danışma Kurulu

Nuh Saral Barış Çınar M.Zahid Büyüközer

Hanımlar Kurulu

Birgül Arslan Arzu Çakır Derya Özgür Öztürk
Saliha Ünal Neslihan Latifoğlu F.Füsun Menteş
Melek Seyfioğlu