define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true);  Kurullarımız

GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

SORULAR SİTESİ

YAYIN SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Kurullarımız

Yönetim Kurulu

Görev Ad  Soyad Meslek
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER Makine Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saadettin EKİNCİ İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı AYGÜN Avukat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali KAYGISIZ Gıda Mühendisi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa MERAL İslam İlmi Fıkıh Uzmanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Hamit AKÇAY Biyolog
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf DURU Sağlık Memuru
Sayman Nuh Saral İşletme
Genel Sekreter A. Hayreddin İŞBİLİR Gıda Mühendisi
Asıl Üye Orhan Savaş Esnaf
Asıl Üye Tahsin Azaklı Memur Emeklisi

Denetleme Kurulu

  Ad  Soyad Meslek
Başkan Mahmut Celal Terzi Mali Müşavir
Asıl Üye Mustafa Coşkun Makine Mühendisi
Asıl Üye Ersan Ergür Askeri Personel

Hukuk (İlim) Fıkıh Kurulu

Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı  Prof. Dr. Ahmet Akgündüz Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay
Prof. Dr. Tevhit Ayengin Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli Dr. M.Şerafeddin Kalay
Fatih Kalender Hüsnü Aktaş Ali Rıza Temel
Sadettin Ekinci Hüseyin Avni Kansızoğlu Hasan Yeter
İdris Tüzün Emin Ali Yüksel Mustafa Meral
Nurettin Yıldız

Teknik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ulvi Avcıata Kimyager
Prof. Dr. Mustafa Nutku Kimya Mühendisi
Prof. Dr. Ali Nihat Eskioğlu Matematik ve Astronomi Bilimi
Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk Gıda Mühendisi
Doç. Dr. M.Kemal Başarılı Biyokimya
Doç. Dr. Şükrü Kurt Gıda Mühendisi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Kurt Gıda Mühendisi
Dr. Hüseyin Kami Büyüközer Makine Mühendisi
Dr. Halim Aydın Kimyager
Dr. Mustafa İnal Veteriner Hekim
Dr. Hasan Aydın Veteriner Hekim
Dr. Hamit Akçay Biyolog
Dr. Majed AlHariri Gıda Mühendisi
Timuçin Günesen Kimyager
Ali Kaygısız Gıda Mühendisi
Mustafa Avcısoy Gıda Mühendisi
A. Hayreddin İşbilir Gıda Mühendisi
Ali Rıza Kurum Kimyager
Abdulhamit Aksel Kimyager
F. Füsun Menteş Gıda Mühendisi
Arzu Sarıtaş Veteriner Hekim
Elif Elma Kimya Mühendisi
   

Danışma Kurulu

Nuh Saral Barış Çınar  

Hanımlar Kurulu

Birgül Arslan Arzu Sarıtaş Derya Özgür Öztürk
Saliha Ünal F. Füsun Menteş Elif Elma