GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

LOKMA BİR TOHUM, MAHSÜLÜ FİKİRDİR

Zafer GEDİKLİ

Helal ve Tayyib gıdalar sağlıklı bedenleri, haram ürünler ise sağlıksız bedenleri geliştirir. İçeriği haram veya şüpheli gıdalar bedenin fizyolojisine menfi tesir eder.

Haramlarla gıdalanan vücut çürük binalar gibidir. Çürük binalar nasıl en küçük darbede zarar görmeye, depremlerde yıkılmaya meyilli ise, haramla beslenen vücut da hem fiziken hem manen çökmeye mahkumdur. Gıda bir mayadır. Maya kaliteli ise ürün iyi olur, bozuk maya ise hammaddeyi de bozar.

Gıdaların fiziki etkilerinin yanında manevi etkileri vardır. Manevi hastalıklar haramların neticeleridir. Böylesi neticeler, önce harama meyleden o insanı, sonra da toplumları ifsad ederler. Rüşvet, zina, faiz, içki, hile gibi yasaklanmış fiiller zamanla salgın gibi yayılır ve düzen bozulur.

Gıybet, dedikodu, tamah, hased, riya gibi manevi hastalıklar harama alışan vücutların mahsülleridir. Haramlar nefse cazip gelebilir; belki haram olan şeyleri tedarik etmek daha kolaydır, veya ekonomiktir. Hatta haramlar çok bol ve yaygın olabilir.

Ancak bu bizleri kolaycılığa sevk etmemeli ve her daim Helali aramalıyız. Tüm nimetlerden Allah’a hesap verecek olan insan elbette Helal ve harama dikkat etmek zorundadır.

Nitekim Allah (CC) şöyle buyuruyor:

De ki:”Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile”. Ey selim akıl sahipleri Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. (MAİDE 100.Ayet)

Lokma bir tohum, mahsülü fikirdir. Helal lokma diğergamlığa (başkalarının faydasını da düşünmeye), tefekküre ve hizmete sevkeder. Haram veye şüpheli insanı bencilliğe, hırs , gaflet ve tamaha meylettirir.

Asırlar evvelinden Mevlana Hz.leri aynı hassasiyeti şöyle dile getirir:

“Önce can çocuğunu Şeytan sütünden kes de sonra onu meleklere ortak yap.
Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melûn Şeytan’la süt kardeşisin!
Nur ve kemali arttıran lokma, helâl kazançtan elde edilen lokmadır.
Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı söndüren yağa su de!
İlim ve hikmet helâl lokmadan doğar; aşk ve rikkat helâl lokmadan meydana gelir.
Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokmadan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil!
Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü?
Hiç attan eşek sıpası olduğunu gördün mü?
Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. ; lokma denizdir, incileri fikirlerdir.
Hizmete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağıza alınan lokmanın helâl olmasından doğar.” (Mesnevi-I Şerif, I. Cild, Sayfa 44, Beyit 1640-1645)

Salgınların, daha evvel bilinmeyen dertlerin, deprem ve benzeri musibetlerin arttığı zamanımızda Helal lokma hepimizin derdi olmalıdır. Zira kurtuluşun yolu Helal lokmadan başlar.

Yoruma kapalı.

RADYO GIMDES


Daru’l Halal Medresesi

Daru'l Halal Medresesi

Halal Dunya Marketleri

Halal Dunya Marketleri

Helal Logolu Ürünler