GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

GÖK KUBBEDEN ÇEKİLEN KARA BULUTLAR: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!

Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı ve yegâne sahibi olan Allah’a mahsûstur.

Son derece cür’etkâr ve etkin bir dalga oluşturma adına, ellerindeki tüm vasıtaları harekete geçirmiş olan, aileyi, nesli ve insana ait değerleri yıkma hedefiyle, sinsice yürütülen bir proje daha açığa çıkarıldı. Arkasına gizlendikleri “Kadına şiddete ve tacize hayır maskesi”nin düşmesinin ardından 19.03.2021 tarihli, 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; İslam ile müşerref olmuş İstanbul’un adına dahî leke süren sözde İstanbul Sözleşmesi feshedilmiştir.

Sözde sözleşmenin ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren, GİMDES ve Müslümanlar olarak karşı çıktık ve kadını koruma adı altında aileyi yıkma projelerini gündeme getirmeye çalıştık. Gerek yazılarımızla, gerek seminerlerimizle bu sinsi planların ortaya çıkması için çaba sarf ettik.

Rabbimize hamd olsun, dün itibariyle, devlet erkanımız da bu sözleşmenin nasıl bir ifsâd hareketi olduğunun farkına varmış olarak Cumhurbaşkanı Kararı’yla sözleşmeyi feshetmiştir. Konuya dair karar, Resmî Gazete’de şu ibârelerle neşredilmiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereği karar verilmiştir.”

Böyle bir ifsâd hareketinin önünü kestiren Allah-u Azîmuşşan’a sonsuz hamd-u senalar olsun.

Medeniyet arayan İslâm’a bakmalıdır. Nitekim “Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihad, 6) hadîs-i şerîfinin ahlakıyla ahlaklanmış bir Ümmet-i Muhammediye bulunmaktadır.

Hakikî medeniyete ulaşma yolunda atılan bir adım olan bu kararın arkasından faiz sisteminin, içki satışının meşruiyetinin, fuhşun ve sair gayr-i ahlakî ve insanî her türlü muâmelenin önünün de kesilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

“…Rabbimiz! Bizim için günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sâbit kıl ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!” (Âl-i İmrân, 147)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoruma kapalı.