GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

MALEZYA HELAL SERTİFİKA KURUMU JAKİM HEYETİ GİMDES’DE…

T.C. Malezya Büyükelçiliği Ticaret Ateşeliğinin de yakından takip ettiği ve görüşmenin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu bu toplantının sonucunda ülkemizde üretilen ürünlerin Malezya pazarlarına girişinde daha da büyük imânlar sağlayacağı düşünülmektedir.


GİMDES’in Malezya’da, WHC üyesi , IFRC ASIA Islamic Food Research Centre Malaysia&Asia Region Sertifasyon kurumu ile daha önceden devam eden akreditasyon işbirliğine paralel olarak, yine Malezya’da bulunan JAKIM Serifikasyon kurumu ile de akreditasyon görüşmalerini yapmak üzere JAKIM bir heyetini İstanbula göndermiş bulunuyor. Resmi görüşmeler yarın GİMDES Merkezinde açılış oturumu ile başlatılacaktır. Toplantıyı müteakip Bolu’da ERPİLİÇ kesim tesisleri ziyaret edilecek. Ertesi günü ise Bursa İTİMAT Peynircilik tesisleri gezilecektir.

T.C. Malezya Büyükelçiliği Ticaret Ateşeliğinin de yakından takip ettiği ve görüşmenin gerçekleşmesine katkıda bulunduğu bu toplantının sonucunda ülkemizde üretilen ürünlerin Malezya pazarlarına girişinde daha da büyük imânlar sağlayacağı düşünülmektedir

Comments are closed.