GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

HELAL VE TAYYİB SERTİFAKALANDIRMADAKİ SORUNLARIMIZ NELERDİR? …

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Onların çoğu şirk koşmadan Allah’a iman etmezler (imanlarına az çok bir şirk karıştırırlar).
Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular?
De ki: “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a şirk koşanlardan değilim.”(Yusuf.106-108)

Helal Gıda pazarındaki aktif ülkelerin rakamlarla helal gıda potansiyellerini sorgulayabiliriz, ancak “helal gıdanın rakamlardan ve ekonomisinden çok imanî boyutuyla ele alınması’’ gerektiğinin üzerinde basa basa durmak zorundayız ve resmi bir kurumun devletin mevzuatında geçmeyen bir konu hakkında sertifikalandırma çalışması yapması bu sebepten dolayı yasal değildir.

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki bugün dünya üzerinde, acı da olsa, yasalarını İslama ait kaideler üzerine oturtmuş bir devlet bulunmamaktadır. Bu devletlerin ve bu devletlere bağlı kurumların yöneticilerinin iyi birer Müslüman olmaları bu durumu değiştirmemektedir.

Alemşümul ve bütün bir İslam ümmetinin müşterek ve adeta imanî bir nitelik taşıyan bu kavramlar bu sebeple, hiçbir ülke ve devletin milli çıkarları adına istismar edilemez ve asla hiçbir kimse veya kurum buna kendini yetkili göremez, görmemelidir. Zaten dünyadaki gelişme de bu istikamette büyümektedir. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar kendi Helallerine sahip çıkmakta ve yaşadıkları devlet yönetimlerine kabul ettirmektedirler.

Küresel Helal ve Tayyib Sertifikalandırmanın başarılı olabilmesi İçin önerilerimiz;

Küresel standartlar, kriterler, prosesler ve denetim sistemleri, mezhep farklılıklarını da dikkate alarak ortak tek bir küresel standart oluşturma çalışmalarının ivme kazanması gerekmektedir.

Helal olma istekleri, Helal Sertifikalandırma programları, Helal sertifikalandırmada İslami sertifika kuruluşlarında müşterek bir yönetmelikte buluşma imkanları ve bu programlardan küresel ortamdaki ulusal ve uluslararası pazarlarda nasıl faydalanılacağı konuları bizleri tek bir küresel helal standart oluşturma mecburiyetine getirmiştir.

Dünya’da artık Helal Sertifikalandırma çalışmaları yapan yüzlerce kurum oluşmuştur. Bu sevindirici bir gelişme olduğu kadar, eğer dirayet, disiplin ve sırat-ı mustakim çizgide ve uluslararası ümmet çapında bir kontrol sistemi oluşturulamazsa “dağ fare doğurdu” kabilinden hayal sukutu yaşayabiliriz.

Dikkat edilecek en önemli husus; standart oluşturacak uluslararası kurumun ve sertifikayı verecek kuruluşun bağımsız statüsü, İslami kararları verecek kadronun İslam dininin mezhebi farklılıklarını da dikkate alarak, tarihi misyonuna yakışır liyakat ve yeterlilikte olmaları, toplumumuza empoze edilen nevzuhur modernite uğruna İslam’ın yaşam tarzından taviz kopartmadan, takva çizgisinde standart ve sertifika kararlarının oluşturulması olmalıdır. Mezhebi zenginliklerimiz, mezhepsizlik uğruna da harcanmamalıdır.

Dünyada, bugün ürün ve sistem belgelendirme faaliyetlerinde konularında uzmanlaşmış mühendis ve teknik personel görevlendirilmektedir. Helal ürün ile ilgili belgelendirmede ise bu teknik personele ilaveten, gerçekten bu konuda uzman din adamlarının yer alması en önemli bir zorunluluktur. Din adamlarının İslam’ın emirleri doğrultusunda bütün dünyadaki Müslüman tüketicileri kapsayan, yani sadece Türkiye, Malezya, Endonezya’daki Müslüman tüketicileri değil, bütün İslam ümmetinin helal ve sağlıklı ürün problemlerini çözecek olan küresel tek bir helal standart oluşturulması elzemdir.

Müslüman’ın tüketmekte olduğu ürünlerin büyük bir kısmında ekonomik, biyolojik ve kültürel içeriklerinin gayri müslimlerin kontrolünde kalmasına, bu da bu güçlerin ümmet üzerinde baskı oluşturmasının devamına yaramaktadır. Bu olumsuzlukları giderme yolunda helal sertifikalandırma kurumlarının çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.

Comments are closed.