GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

YARIN SARAÇHANEDE SAPKINLIKLARA KARŞI MİTİNG VAR…

ATEŞ BACAYI SARDI…YARIN SARAÇHANEDE SAPKINLIKLARA KARŞI MİTİNG VAR…

“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” (Duhân,38-39)

Dr.Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

İşte yaradılışın asıl gayesi budur. İnsan, dünyevi zevkler için veya kullara kul olup Allah(CC)’tan başka otoritelere boyun eğmek için değil, sadece ama sadece Allah(CC)’a itaat edip O’nu ibadette tevhid etmek , emirlerini yerine getirmek için yaratılmıştır. Tüm Kitablar bunun için indirilmiş, Adem (aleyhisselam)’dan beri tüm Peygamberler de bu amaç için gönderilmiştir.

Hz. Lut döneminde kapıya dayanan cinsel sapkınlar şimdi de televizyonlarla, sosyal medya denilen tuzaklarla, gazetelerle ve eğitim kurumlarımızla evlerimize dayanmış durumda. Ateş bacayı sardı.Lut kavmi bu sapkınlığı sebebi ile dünya dünya olalı görmediği bir helakla yok edildi. Çocuklarımızı bu tehlikeye karşı korumak için tehlikeyi anlatmak gerek…Ama yeterli değil. Devlet millet elele biran evvel eyleme geçilmelidir.

Her gün lağım gibi pisliklerini akıtamaya devam eden bu kaynaklar topyekün kurutulmadıkça Mitingler yeterli olamaz. Bunu düşünerek mitinge gitmeliyiz.

“Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”(Şuara Suresi, 165-166)

Comments are closed.