GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

MALEZYA JAKİM HEYETİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI…

Malezyanın yeni Helal standardında kanatlıların kesiminde de sadece elle kesime izin veriliyor.
Jakim’den gelen 2 kişilik Denetim Heyeti ile yapılan açılış toplantısında, Heyet, denetim süresince araştıracakları 7 husus olduğunu belirtmişti. Bu hususlar;

1. Organizasyon profili,
2. Sertifikasyon sistemi,
3. Denetçi yetiştirme,
4. Kritik haram noktaları,
5. Kasaplar ve kasaplara eğitim verilip verilmediği,
6. Denetçilik ve kurumlardaki ilgilileri,
7. Bazı konuların fetvaları.

Birinci günü açılış toplantısından sonra önce Maysa daha sonra ERPİLİÇ tesisleri ziyaret edildi. Ertesi günü sabah erken saatlerde Bursa İtimat Süt Ürünleri tesislerine doğru yola çıkıldı. Burada da sertifika verilirken firmaya uygulanan denetim tekrar edildi. Gece geç vakit İstanbula dönüldü. 17 Temmuz cumartesi günü tekrar öğlen yemeğinde biraraya gelinerek çalışmalar gözden geçirildi.

Jakim Heyeti, yeni uygulamaya başladığı Helal standart dökümanını da GİMDES’e teslim etti. Burada en önemli ve sevindirici durum ise JAKIM’in hayvan kesiminde elle kesimde karar kılmış olmasıdır.

Standardın bu konu ile ilgili kısmının türkçesini bilginize sunuyoruz:

3.5.2. KESİM İŞLEMİ

3.5.2.1 Kesim işlemi, aşağıdaki hususları gözönünde tutarken hayvana da Şeri kurallara göre iyi muamele edilmesini dikkate alacaktır :

a. Kesim, yalnızca dini vecibelerini yerine getiren, aklı başında (baliğ), İslam’a göre kesim şart ve kurallarını anlayıp iyi bilen bir Müslüman tarafından yapılmalıdır.
b. Kasap, yetkili merci tarafından verilmiş helal kesim sertifikasına sahip olmalıdır.
c. Kesim yalnızca Allah adına ve bu niyetle yapılmalı, başka amaç gözetilmemelidir. Kasap (kesimi yapan) bundan emin olmalıdır.
d. Kesilecek hayvan helal bir hayvan olmalıdır.
e. Kesimden önce hayvanın canlı ve diri olduğundan emin olunmalıdır (hayat al mustaqirrah : kesim esnasında kan akıyorken ve kesimden sonra hayvan hareket ediyorsa canlı kabul edilir)
f. Hayvan sağlıklı olmalı ve ilgili merciler tarafından kesimine onay verilmiş olmalıdır.
g. Kesimden evvel tesmiye söylenmelidir.
h. Kesimin hayvan kıbleye bakacak şekilde yapılması tavsiye edilir.
ı. Kesim hattı, aletleri ve bıçakları yalnızca helal kesime ayrılmış olmalıdır.
j. Bıçak keskin ve kan veya diğer pisliklerden temiz olmalıdır.
k. Kesim yalnızca bir kerede yapılmalıdır. Kesme hareketi, bıçak hayvanın boğazından kaldırılmadığı sürece devam edebilir.
l. Kesim aracı olarak kemik, tırnak veya dişler kullanılmamalıdır.
m. Helal kesim nefes borusunun (glottis) hemen altından, uzun boyunlu hayvanlarda nefes borusu ağzından sonra başlamalıdır.
n. Kesim işlemi yemek borusunu (oesophagus), soluk borusunu (trachea), şah damarlarını (carotid arteries) ve toplardamarları (jugular veins) ayıracak şekilde yapılmalıdır. Bu şekilde kan kaybının hızlı olması suretiyle hayvanın ölümü kolaylaşır ve kan tamamen boşalır.
o. Eğitimli bir Müslüman kontrol personeli tahsis edilerek kesimin Şer’i kurallara göre yapıldığından emin olmalıdır.
Böylece GİMDES, MUI ve WHC helal kesim şartlarındaki mutabakata JAKIM de katılmış bulunmaktadır.

Comments are closed.