GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

İLAÇ VE AŞILARDA YERLİ VE MİLLİ DÖNEMİ BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan bey 6.Türk Tıp Dünyası Kurultayında yıllardır dile getirdiğimiz aşılar ve ilaçlarla ilgili hassas konulara değindi. İlaçlar hakkında ne kadar haklı olduğumuzun dile getirilmiş olması bizleri memnun etmiştir. Fakat bu konunun sadece yerli ve milli olması asla yeterli değildir, Müslümanlar için, aynı zamanda İslami şartlara da uygun olması elzemdir. Gıdada ve kozmetikte GİMDES’in yoğun ve uzun bir zamanı kapsayan yorucu çalışmalarının da katkısı ile önemli mesafeler katedilmiştir. İnşaAllah İslami şartları taşıyan, yerli ve milli İlaç ve aşılar da en kısa sürede üretilir ve müslüman kardeşlerimiz batı mantalitesi ile üretilen çoğu haram katkılar içeren bu ilaçlardan kurtulurlar.

Son ekonomik krizden sonra ülkemizde topyekün bir kampanya başlatıldı. Yerli Ürün, Milli Ürün sloganı ile. Biz yetmez dedik. Müslümanlar için bu slogan aldatıcı olur dedik. Yerli de olsa milli de olsa Türkiye’de üretilen ürünlerin tamamına yakın içeriklerinde belirtilen katkı maddelerinin çoğunluğu dışarıdan ithal edilmektedir. Bu gün ülkemizde üretilen ürünlerin, ister gıda olsun, ister kozmetik olsun, ister ilaç ve sağlık ürünleri olsun bu ürünlerin üretiminde sayıları 4000’i aşan katkı maddesi kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinin hemen hemen %100’ü ithal edilmekte ve üreticilerin çoğunluğu gayrimüslimler olduğu için üretimlerinde, alternatifleri olduğu halde, alkolden tutun tüketilmesi haram kılınmış çeşitli hayvan kökenli içeriklere kadar bu ürünlerde kullanılmaktadır. GİMDES yıllardır haramı yaygınlaştıran bu sistemle mücadele etmektedir. İlaçta kullanılan L Sistain domuzun kılından yapılmışsa, Jelatin domuzun kollageninden yapılmışsa bu ilacın yerlisi olmuş avrupalısı olmuş ne fark eder bir Müslüman için. Bu sebeple, bu tehlikeye karşı YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN sloganı yerine HELAL VE TAYYİB YERLİ VE MİLLİ ÜRÜN sloganı kullanılmalıdır dedik.

2005 yılından beri GİMDES hem yurt içine, hem yurt dışına bütün Müslümanlar için Türkiye’de üretilen 14bin çeşit HELAL VE YERLİ ürüne Helal ve Tayyib sertifikası vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Milletimiz altı kaypak yeni sloganlarla meşgul edileceğine GİMDES’in önderliğinde 14 yıldır yerli firmalarımızla birlikte yürütülen Gıdada, Kozmetikte, olduğu gibi, İlaçta, Aşıda ve Tüm Sağlık Ürünlerinde de Helal ve Tayyib Ürün Kervanına destek verilmesini talep ediyoruz.

GİMDES’in 2015 yılında organize ettiği uluslarası 6.HELAL VE TAYYİB EXPO’da yapılan, “Tıp, Eczacılık ve Kozmetikler: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Sonuç Bildirgesinde;

Müslüman bilim adamları ve üreticiler Helal ve Tayyib şartlara uygun aşıların üretimi için çalışmalar yapmalıdırlar. Aşılar, jelatin, idrar ve dışkı, domuz bileşenleri, cenin parçaları, alkol, hayvan parçaları (domuz, köpek, eşek vs) gibi pekçok haram/yasak katkı maddelerini içerebilir. Ayrıca civa ve aluminyum gibi pekçok zararlı zehirli kimyasallar aşıların üretiminde kullanılır. Bazı aşıların, otoimmiün hastalıkları, astım, ani bebek ölümü sendromu, otizm ve kanser gibi pekçok hastalıkla ilişkili olduğu bilinmektedir.

Helal ve tayyib ilaç standardı projesi, gıda, tıp ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan pekçok ürünün helal ve tayyib olma şartlarının belirlenerek listelenmesi çok önemlidir. Helal ve tayyib şartları taşımayan ilaç üretiminden dolayı Müslümanlar büyük bir tehdit ile karşı karşıyadır. Müslüman bilim adamları ve ilaç üreticileri helal ve tayyib ilaç sektörüne yatırım yapmaya öncelik vermelidirler. Çünkü İslam ümmeti için tehlikeli ve üzücü olan bu durumun başka çözümü bulunmamaktadır.

HELAL İLAÇ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Comments are closed.