GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

GİMDES, Sertifika Çalışmalarına Başladı

sertifika1

GİMDES SERTİFİKA

GİMDES SERTİFİKASI’nın Kriterleri ve Sertifikalandırma Prosedürü Nasıldır ?

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği – GİMDES” adıyla kurulan derneğimiz, daha yeni kurulmuş olmasına rağmen, sertifikalandırma çalışmalarına başlamıştır.

Şu ana kadar dört firma müracaatını değerlendirmeye alan GİMDES, çalışmalarının sonucunda müsbet neticeler elde ederse, milyonların özlemini gerçekleştirecek ve ilk sertifikalandırma işlemini yapmış olacaktır.

Bu münasebetle, GİMDES SERTİFİKASI için müracaat edecek olan firmalara, başlıca setifikalandırma kriterlerini yeniden hatırlatmak istiyoruz:

“GİMDES SERTİFİKASI”NIN VERİLMESİNDE NASIL BİR PROSEDÜR İZLENECEK ?

GİMDES, gıda üreticisinin ISO VE HACCP sertifikasına sahip olmasını değerlendirir . Bu iki sertifikaya sahip olan firma için aradığımız esas kriter, “İslamilik”tir. Yani, ham maddesinden, mamul ürüne kadar, ürünün ve üründe kullanılan katkı maddelerinin üretim aşamalarını ve yöntemlerini, paketleme malzemelerini ve sağlık ve temizlik uygulamalarını kapsayan tüm işlemlerin “İslâmî Yiyecek Kuralları”na aykırı bir nitelik taşımaması halinde o ürüne Sertifikalama işlemi uygulanır.

GİMDES, Sertifikayı üretici firmaların talebi üzerine verir. “GİMDES SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU” yasal ve fiili firma yetkilileri tarafından doldurularak GİMDES’e ulaştırıldığında sertifikalandırma süreci başlatılmış olur. Bu başvuru formunda firma bilgilerinin yanında, ürün ve tesis bilgilerinin de olması gerekiyor. Burada aradığımız hususlar çok önemli: Ürünün pazarlama alanı, aynı tesislerde ve aynı üretim makinalarıyla imal edilen diğer ürünler, ürünün içeriğinde yer alan katkı maddeleri ve bu katkı maddelerinin hangi ülkelerin hangi firmalarından temin edildiği gibi bilgiler, sertifikalandırma için aradığımız temel hususlar arasında yer alıyor.

Başvuru Formu GİMDES’e ulaştığında ne yapılır? Firma, şu hususları görüşmek ve bilgi almak üzere ziyaret edilir:

– Sertifikalandırma şartları,
– İşyeri denetimi,
– Helâl sertifikalamada atılacak adımlar,
– Ürünler,
– Üretim yerleri,
– Üretim malzeme-ekipman standartları,
– Pazarlama alanları ve yöntemleri,
– Ham maddeler,
– Katkı maddeleri,
– Varsa ISO ve HACCP programı ve sertifikaları,
– Paketleme malzemelerinin geri dönüşümü,
– Depolar ve depolama, saklama kriterleri ve şartları,
– Sağlık uygulamaları ve sağlık yönünden etkileri,
– Temizlik ve hiyyen uygulamaları.

Bu inceleme esnasında, firmadan, Firma ürününün sertifikalandırılmasında ve genetik araştırma dahil, her türlü denetimin yapılmasında GİMDES’in yetkili kılındığına ve bu işlemler ile ilgili olarak GİMDES tarafından belirlenen ücretlerin ödeneceğine, yaptırımlara uyulacağına, bu hususta GİMDES’in amir kurum olarak kabul edildiğine dair Noter onaylı Firma Beyanı alınır.

Bu incelemeden sonra, karşılıklı bir sözleşme imzalanır. Resmi bağlayıcılık niteliği taşıyacak olan bu sözleşmede, yıl içinde yapılacak denetimin, tutulacak tutanağın ve “genetik incelemesi yapılacak” ürünün sayısı, bu inceleme ve denetimler için firmanın ödeyeceği servis ücretleri ve masraf katkıları ile “sertifikalandırma ücreti” belirtilir.

Elde edilen belge ve bilgilerle birlikte, ürün nümuneleri üzerinde yapılacak ayrıntılı test ve tahlillerin sonuçları, GİMDES’in ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ürünün sertifika alıp alamayacağına karar verilir.

Sertifikalandırma aşamasında şu belgeler istenir:

1) Firma İmza Sirkülerinin aslı
2) Varsa ISO ve HACCP Sertifikalarının fotokopi örneği
3) Firmanın faaliyet yetki belgeleri
4) Ürünün üretim izin belgeleri
5) Firma ürününün sertifikalandırılmasında ve genetik araştırma dahil, her türlü denetimin yapılmasında GİMDES’in yetkili kılındığına ve bu işlemler ile ilgili olarak GİMDES tarafından belirlenen ücretlerin ödeneceğine dair Noter onaylı Firma Beyanı
6) Firma ile GİMDES arasında yapılacak ve içeriği GİMDES tarafından belirlenecek sözleşme

Bu noktada şu sualin cevabını hususen vurgulamak istiyoruz:

“GİMDES SERTİFİKASI” BİR “HELAL SERTİFİKA” MIDIR ?

GİMDES SERTİFİKASI için sadece “helal sertifika” demek sertifikanın mahiyetini ifadede yetersiz kalacaktır. Zira GİMDES’in “Sertifikalandırma Kriterleri”ne bakıldığında, GİMDES SERTİFİKASI’nın sadece “helal-haram” ölçütlerininin değil, “temizlik-hijyen”, “üretim”, “depolama”, “ambalajlama”, “dağıtım”, “sağlık”, “beslenme”, “tedavi” gibi pek çok hususu kapsama alanına aldığı, bu niteliğiyle İslami ilkelerin yanında bütün insani ölçütlerin esas alındığı görülecektir.

Bizim “Sertifikalama Programı”mız, “İslâmî ve insani” bütün esaslara dikkat çeker; bu esaslara uyabilmeleri için “üreticiler”e yardım eder, “tüketiciler”i de bilinçlendirip tavırlarını organize eder. Ancak, tabiî ki İslami kriterlere hususen dikkat çekmekteyiz; çünkü diğer kurallar uluslararası standartlara bağlanmış, yasal metinlerle desteklenmiş; ama İslami kurallar hususunda herhangi bir kriterler demetine riayet edildiği görülmemekte. Ülkemizde ilk kez “helal-haram” hudutlarına dikkat çeken bir tüketiciler birliği olarak faaliyete geçmiş olmamızdan ötürü, “sertifikalandırma”nın “helal” bölümünün özellikle dikkat çekmesi normal de olsa, “GİMDES Sertifikası”na sadece “helal sertifikası” denmesi doğru olmaz.

Sertifikalandırma konusunda objektifliği sağlayacak sağlam bir ilkemiz var. Bunun da bilinmesini istiyoruz: “Kim üretirse üretsin, önemli değil. Başka ne üretirse üretsin, önemli değil. Önemli olan, sertifika verdiğimiz ürünün, bütün aşamalarıyla ve her şeyiyle İslami kurallara, insani gereklere uygun olmasıdır.”

Yoruma kapalı.