GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

EŞCİNSEL SAPKINLARDAN İMAM OLMAZ!

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

He türlü melanetin kaynağı olan Avrupa Müslümanlığa karşı bütün atraksiyonlarını yapmaya devam ediyor. Onların Türkiye’ deki uşakları da onlara destek veriyor. Geçen hafta Müslümanlar Saraçhane’de ” SAPKINLIKLARA KARŞI AİLENİ VE NESLİNİ KORU, ” sloganı ile, görkemli bir Miting yaptı ya kuduruyorlar

Ekrem İmamoğlu’nun ajansı tarafından Türkiye’ye davet edilen Avrupa’nın “Eşcinsel İmam” olarak fonladığı şahsa, Bayer ve Garanti Bankası’nın desteğiyle 7-11 Kasım’da İstanbul’da konferans verdirip, Lut Kavminin helak edilişini unutanlar, LGBT propagandası yapmayı planlanlıyorlar.

İnsan neslinin devamı için mutlaka erkek ve kadına ihtiyaç var. Dünyaya geliş gayelerine uymak zorunda olan insanoğlu mutlaka meşru şartlarda erkek kadın birlikteliği çerçevesinde yaşamak zorundadır. Bunun dışında neslin devamını engeleyecek her türlü ilişki lanetlenmiştir, haram kılınmıştır.

Tarihte, nesillerin devamını engelleyecek sapkın ilişkiler, Yaradılış gayesine ters olduğu için, zaman zaman Allah’ın (cc) müdahalesine muhatap olmuş ve bu müdahale kıyamete kadar devam edecektir. Kur’anda geçen Lut kavmi kıssası ibret verici bilgiler sunmaktadır.

Ülkelerdeki sapkın teşkilatların bu etkinliklerinin, dünyanın her yerinde haram ve gayrimeşru olduğu bilinen bir tavırdır. Bu tavrı meşru göstermek için de münkir şahıs ve kurumlar birtakım sözde fikri temeller oluşturmaya, son derece yaygın ve meşru göstermeye çalışıyorlar. Allah düşmanlığı, Allah’ı (cc) inkâr etmek onların en önemli vasıflarıdır. En önemli mücadelelerini bu konuda verirler. Hazreti İbrahim (as) devrinde Lut kavmine özgü bir sapkınlık olan eşcinsellik bugün tüm dünya üzerinde yaygınlaştırılmak istenmektedir. Dolayısıyla tüm sapkınlıkların önüne geçmek ve bu tür propagandalara bir son vermek adına yapılacak mücadeleler, Allah’a (cc) inanlar için imani bir meseledir ve hayati önem taşmaktadır.

Comments are closed.