GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

WHC’NİN 18. KONGRESİ SONA ERDİ. 2023 YILI KONGREMİZ İNŞALLAH İSTANBUL’DA YAPILACAK!

Manila’daki toplantılarımız sona erdi. Görüştüğüm tüm kardeşler GİMDES Başkanımız Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER başta olmak üzere tüm GİMDES mensuplarına bolca selam söylediler.

Özetle, 14 Kasım Pazartesi IDCP’nin düzenlediği World Halal Forum’a iştirak ettik. Tüm gün süren bu toplantıya yerel idareciler, Helal belgesi almış olan Filipinli firma temsilcileri, diğer ülkelerden gelen birçok delege ile WHC üyeleri katıldı. Güzel organize edilen bu toplantıda bize de küçük bir konuşma yapma fırsatını verdiler. Kısa konuşmamızda Helal sertifikalandırmada bilinen hususların yanı sıra özellikle İslami değerlerin de dikkate alınması gerektiğini ve kurumların birbirlerine üstünlüğünün ancak takvaları sayesinde olabileceğini ifade etmeye çalıştık.

15 Kasım günü WHC genel kurulu yapıldı. Üyelerin çoğunun katıldığı bu toplantıda özellikle Helal Sertifikalandırmada karşılaşılan problemler dile getirilerek nasıl tedbir alınacağı ve yapılması gereken işler görüşüldü.

Toplantı başında GİMDES Başkanımız ve WHC Patronu Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER,in ‘Üyelere Hitap’ mektubu yüksek sesle okundu. Katılamayan üyelere aynı mektup email ve diğer usullerle adreslerine gönderildi.

Günümüzde en çok baş ağrıtan konu olan Helal kurumları arasındaki çekişme ve rekabet ile İslama hizmet yerine kâr odaklı çalışan kurumlarla mücadele için bir sistem oluşturulmasına karar verildi. Bu amaçla WHC bünyesinde Dürüstlük ve Ahlak Komitesi diyebileceğimiz (Integrity and Ethics Committee) teşekkül ettirildi. Bu komiteye 5 üye seçilerek derhal göreve başlamaları talimatı verildi. Komite 1 aylık süre içinde yol haritası hazırlayarak yönetim kuruluna sunacak.

Yönetim kurulunda boşalan bir üye yerine seçim yapıldı ve Halal Control’den Mahmoud Tatari üye seçildi.

WHC’in düzenlediği faaliyetlere uzun süredir mazeretsiz katılmayan üyeler için yapılması gerekenler tartışıldı ve ard arda iki toplantıya mazeretsiz katılmayan ve üyelik aidatı ödemeyen üyelerin üyeliklerini sonlandırılmasına karar verildi. Bu maksatla mevcut üyelerin durumları incelenecek ve önce yazılı olarak ikaz edilecekler. 2023’ten itibaren fiziki veya online toplantılara katılmayanlara çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

WHC’in kamuoyunda bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Bunun için üyeler kendi bölgelerindeki yerel makamlarla ilişki içinde olacaklar.

Ayrıca Helal sertifikalandırma hususlarında karşılaşılan muhtelif problemler ilgili üye tarafından WHC yönetimine duyurularak erken tedbir alınmasına gayret edilecek.

WHC’in Tüzüğü üzerinde inceleme yapılarak eskiyen ve tadil edilmesi gereken hususlar tespit edilerek yönetime sunulacak ve gereken değişikliklerin müteakip genel kurulda görüşülmesi sağlanacak.

ISO, Üye olmayan kurumların sertifikalarının durumları, jelatin gibi kritik ürünlerin durumu gibi diğer meseleler de ele alındı. Jelatinin kesinlikle uzak durulması gereken bir nesne olduğu ve kaynağının Pakistan veya başka bir Müslüman ülke olmasına bakılmaksızın kullanılmaması gerektiği tarafımızdan yüksek sesle dile getirildi.

WHC’in 2023 yılı genel kurulunun İstanbul’da yapılması teklif edildi ve itirazsız kabul edildi. Tarih olarak Ekim sonu veya Kasım başının herkes için seyahatler açısından daha kolay olacağı söylenerek planlamada bu tarihlerin dikkate alınması rica edildi.

1 gün yeterli olmadığı için bundan böyle Yıllık Genel Kurul toplantılarının 2 veya 3 gün olarak yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca toplantıların sonunda 2-3 günlük küçük seyahatlerin düzenlenmesini tüm üyeler istedi. Gelecek sene için; Çanakkale, Bursa gibi şehirleri tercih ettiklerini söylediler.

Toplantıların verimli geçmesi ve trafik vb. nedenlerle zaman kaybı olmaması açısından düzenlenecek her türlü toplantı, konferans ile diğer faaliyetlerin (yemek vb) konaklanacak otelde yapılması özellikle talep edildi.

Alınan kararların ve yapılan toplantının hayırlara vesile olması duasıyla toplantı bitirildi.

Zafer GEDİKLİ

Comments are closed.