GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

WHC – WORLD HALAL COUNCİL (DÜNYA HELAL KONSEYİ) 18. KONGRESİ 14-16 KASIM TARİHLERİNDE MANİLA’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Dünya çapındaki Helal Belgelendirme Kurumlarının akreditasyon çatı kurumu olan World Halal Council’in (WHC) bu yıl gerçekleştirilecek 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 14-16 Kasım tarihleri arasında Filipinler-Manila’da gerçekleştiriliyor.

WHC kongrelerini her yıl farklı ülkelerde yapıyor. Son 10 yıl içinde Endonezya, Çin, Güney Afrika, Flipinler ve Türkiye’yi söyleyebiliriz. Bu zaman zarfında üst üste Türkiye 3 defa ev sahipliği yaptı. 2022 yılı olağan kongremiz Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştiriliyor. GİMDES’i Zafer Gedikli Bey temsil ediyor. WHC’in Patronu olarak GİMDES Başkanı H. K. BÜYÜKÖZER açılış konuşmasının metni okundu.

Yapılan programın ve alınacak kararların bütün ümmet için hayırlı ve faydalı olmasını yüce Rabbimiz’den diliyoruz.

Selamunaleykum

Muhterem WHC gönüllüsü kardeşlerim. Corona virüs musibetinin yorgunluğunu gidermeye çalıştığımız bu dönemde, kul olarak Rabbimiz’in bize yüklediği ve bizden istediği görev ve sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirmek kaçınılmaz bir gerçeğimizdir.

Ben inanıyorum ki ,yaşadığımız bütün bu olumsuz şartlardan sonra, siz üye kardeşlerim, WHC’ün Müslümanlar nezdinde ne kadar büyük bir önem taşıdığına en az benim kadar müdriksiniz.

Yüz yıl öncesine kadar Müslümanlar “baş başa baş da şeriata bağlı” bir nizamda hayatlarını sürdürüyordu. Bir rehavet deminde ilahi bir kader emri ile gayrimüslim güçlerin adeta bir gece baskını ile İslam Ümmetinin imamesi kopartılarak ümmet başsız kaldı. İmamesi kopmuş tesbih taneleri gibi ümmet darmadağın oldu. O gece baskınından sonra Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun hep zulüm gördüler hep çile çektiler. İmanlarının gereği olan günlük hayatlarını Allah’ın (cc) rızasına uygun yaşayamadılar. Gayrimüslim emperyalist çeteler yer altı yer üstü servetlerine el koydular. İslama bağlı bir eğitim yerine inkârcı ve dinsiz bir eğitim sistemi ile nesillerimizi dejenere ettiler. Ticaretimizi faizli bir sistemle bereketsiz hale getirdiler. Devlet yönetimlerimizi onlara uşaklık yapacak liyakatsiz insanlara teslim ettiler. Gıdalarımıza el koydular. Helal ve tayyib beslenme kanallarımızı yeni teknolojilerle dejenere ederek bizleri, her gün haram ve şüpheli gıdalarla beslenir duruma getirdiler.

Son yüzyılın önemli bir bölümümde çok acılar çektik, çok zulümler gördük. Hatalarımızı gördük, bir bir toparlanmaya başladık. Küçük küçük de olsa yer yer bağımsız devletler kurmaya başladık. “Müslümanlar kardeştir” emri istikametinde birbirimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bir gece baskını ile elimizden aldıkları haklarımızı tekrar geri almak için bu gayrimüslim emperyalist eşkıya çetelerine cihat bayrağını açtık. Korkmadık! çünkü Rabbimiz “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir.”(Ali İmran 139) diye emir buyurmuştu. Her zaman zafer inananların olmuştur.

İşte ümmetin bu cihat mücadelesinde WHC’i önemli bir barutsuz silah olarak gördüm ve 2008 yılında Tayland’da böyle bir kongre gününde geldim katıldım. 2011 yılında da İstanbul’da yapılan bir kongre gününde bütün üyelerin oy birliği ile beni WHC Patronu unvanı ile taltif ettiniz.

Ben 1960 lı yıllarda Türkiye’de açılmış cihat bayrağının altında toplanmış bir ekolün üyesi olarak aranıza 2008 yılında katıldım. Biz eskiden olduğu gibi İslam ümmetinin dünyaya hakim olmasının bütün insanlığın saadeti için elzem olduğuna inanıyoruz. Müşrik düzenlerin oluşturduğu bu dünya nizamının hiçbir zaman insanların saadetini sağlayamadığı, bilakis bütün insanları karamsar, bedbaht duygular içerisinde, ümitsiz, yaşama sevincini kaybetmiş halk yığınlarına dönüştürmektedir. En kısa zamanda bu müşrik düzenlerin dünya nizamı için oluşturdukları 5 müşrik gücün kontrolünde olan birleşmiş milletler, dünya 5’ten büyüktür inancıyla, lağvedilmeli, yerine İslam Birleşmiş Milletler kurulmalıdır. Ticaret ve ekonomiyi kontrol edecek İslam Ortak Pazarı kurulmalıdır. Müşterek para biriminin dolar yerine İslam Dinarı para birimi ikame edilmelidir. Devletler yönetimi ve eğitim sistemi İslama göre şekillendirilmelidir. İşte İslam Birliğine bizi ulaştıracak yol haritamız. Bu yol haritamızın bütünlüğü içerisinde, tüm insanlığın, insan merkezli ihtiyaçlarının helal ve tayyib tarzda sağlanmasın temininde WHC devletler üstü bağımsız yapısı ile denetim ve kontrol silahını kullanarak helal ve tayyib üretimin, bir kefil sorumluluğu içerisinde gerçekleştirecek bir kurum olarak ağırlığını koymalıdır. Dünyadaki bu maksatla kurulmuş hepsi de Müslümanları sömürmek ve bölgecilik yapmak olan akreditasyon kurumları yerine ümmet şuuru içerisinde olan WHC tek bir kurum haline getirilmelidir.

Bu çatı altında hepimiz birer nefer olmak durumundayız. Üstünlük sadece takvadadır. İşimiz ticaretten çok, Müslümanlara hizmet olmalıdır. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Onun rızasına uygun hayırlı ve doğru hizmetlerde bizleri istihdam eylesin.

Allah’ın selam ,rahmet ve bereketinin sizin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını diliyorum.

Kongremizin hayırlara vesile olmasını ve 2023 yılındaki kongremizin, aynı tarihlerde Allah (cc)’ın izni ile gerçekleştireceğimiz Helal ve Tayyib Fuarımızla birlikte İstanbul’da olmasını diliyorum.

Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER

GİMDES, DHV Başkanı WHC Patronu

Comments are closed.