define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true);  Süt ve Süt Ürünlerinin Helal Sertifikalamasındaki Kritik Noktalar ... - GİMDES - Helal Gıda ve Helal Sertifikalama

GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

SORULAR SİTESİ

YAYIN SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Süt ve Süt Ürünlerinin Helal Sertifikalamasındaki Kritik Noktalar …

dairyMARKETLERDEN GELİŞİ GÜZEL ALIP YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ GIDALARI TANIYALIM(4)
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN HELAL SERTİFİKALAMASINDAKİ KRİTİK NOKTALAR

Süt ürünleri dediğimiz zaman, çiğ süt, süt tozu, peynir altı suyu tozu, peynir çeşitleri, tereyağı, yoğurt, ayran ve kefiri aklımıza getiririz. Bu ürünlerin tarih boyunca insan beslenmesinde en önemli ve en hayati gıda ürünleri olduğunu da biliriz.

1.ÇİĞ SÜTLER

Çiğ Sütte kritik noktalar aşağıdaki gibidir; Çiğ süt olarak, inek, koyun, keçi ve mandanın sütüne izin verilir. Son zamanlarda bazı faydaları iddia edilen eşek sütü gibi eti helal olmayan hayvanların sütleri de helal olmadığı için bu sütlere izin verilmez. Kullanma yerine göre yoğunlaştırılmış sütte kıvam artırıcı katkıları mutlaka helal sertifikalı olması gerekir. Jelatin ve karragenana ve yağlı süt oluşturmak için margarine GİMDES tarafından izin verilmez. Sütte mikroorganizma yükü kabul edilebilir sınırda olmalıdır. Bunun için sütün işletmeye girişte mutlaka konrol edilmesi gerekir Antibiyotikli süte izin verilmez. Meyvalı ve aromalı sütte kullanılan eklemelerde helal ve tayyib sertifikalı olma şartı aranır.

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ

2.YOĞURTLAR

Yoğurtta kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

Yoğurt yapımında birinci kritik nokta maya ve yogurt kültürüdür, güvenilir helal serifikalı olmalıdır. Tad vermek için kullanılan meyve ve aromalar mutlaka Helal sertifikalı olmalıdır.

b-Kanser ve diğer zararlı yan etkilerinden dolayı aşağıdaki katkı maddeleri üretimlerde kullanılmamalıdır.

Natamisin, jelatin, margarin gibi maddelerin kullanılmasına GİMDES izin vermemektedir.

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
3.AYRANLAR

Ayranda kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

Ayranda kullanılan süt antibiyotik içermemelidir. Kullanılan starter kültürler güvenilir bir kurumdan helal sertifikalı olmalıdır.

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
4.PEYNİRLER

Peynirde kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

Peynir yapımında birinci kritik nokta mayadır, güvenilir helal serifikalı olmalıdır. Tad vermek için kullanılan meyve ve aromalar mutlaka Helal sertifikalı olmalıdır.

Kullanılan mayalar; bitkisel,hayvansal ve mikrobiyel olabilir.GİMDES pepsin mayasına izin vermemektedir. Kimozin ve Tripsin için güvenilir helal sertifikalı olmasını istemektedir.

Bitkisel mayalarda da GİMDES Helal sertifika şartını istemektedir.

Mikrobiyel mayalarda GDO’suz olması, bazı girdilerden dolayı güvenilir bir helal serifikasının olması istenmektedir.

b-Kanser ve diğer zararlı yan etkilerinden dolayı aşağıdaki katkı maddeleri üretimlerde kullanılmamalıdır.

Karragenan, Sentetik Renklendiriciler, Sentetik Tatlandırıcılar. Antibiyotikli süt kullanımı sağlık açısından risk oluşturabilir. Margarinler: Helal ve tayyib’lik açısından risklidir, izin verilmez. Bitkisel katı yağlar: Helal sertifikalı olması gerekmektedir. Baharat kullanılmışsa onlar da Güvenilir bir helal sertifikasına sahip olmalıdır.

Diğer katkı maddeleri:Nitrat ve nitrita, natamisine, benzoatlara GİMDES standardı izin vermez. Nisin, Potasyum sorbat, Lizozin, Sorbik asit, Propiyonik asit, Laktik asit için, GİMDES, Helal ve tayyib sertifikalı olma şartını aramaktadır. Bu şartlar sağlandıktan sonra kullanım limitleri de GİMDES tarafından kontrol edilmektedir

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
5.TEREYAĞLAR

Tereyağdaki kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

Krema helal ve tayyib şartlarda olmalıdır. Starter kültür, betakaroten, ithal tereyağı karıştırılıyorsa; GİMDES Helal tayyib sertifikalı olmasını istemektedir

b-Kanser ve diğer zararlı yan etkilerinden dolayı aşağıdaki katkı maddeleri üretimlerde kullanılmamalıdır.

Sentetik Renklendiriciler, Antibiyotikli süt sağlık açısından risk oluşturabildiği için izin verilmez. Margarinler Helal ve tayyib’lik açısından risklidir, izin verilmez. Bitkisel katı yağlar tağşişe girdiği için izin verilmez

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
6.SÜT TOZLARI

Süt tozunda kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

süt tozunun kullanılabilmesi için, bakteriyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak gerekli standartlara tam olarak uyması gerekir. Süt tozu, esas itibari ile. Laktoz, süt proteinleri, süt mineralleri ve isteğe göre değişen süt yağı içerir. Antibiyotiksiz sütten yapılmalıdır.

İsteğe bağlı olarak; A ve D vitaminleri, Emülsifiyerler, Stabilizerler, İncelticiler, Anti oksidanlar, Belli tatvericiler(renk veren veya renk vermeyen karbonhidrat tatlandırıcılar) kullanılmışsa GİMDES, helal ve tayyib sertifikalı olmaları şartını aramaktadır

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
7.PEYNİRALTI SUYU VE TOZU

Peynir altı suyu tozunda kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
a- Aşağıda belirtilen katkılar Helal şartlarda üretilmeli ve güvenilir bir kurumdan Helal belgesine sahip olmalıdırlar.

Peyniraltı suyu tozu için kritik nokta, elde edildiği peynirin üretiminde kullanılan maya, kültür ve enzimlerin güvenilir helal sertifilı olmaları şarttır

Peyniraltı tozları kullanılacakları yere göre tantlandırılabilir. Bu durumda tatlandırıcıların güvenilir helal sertifikasının olması gerekir.

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ
8.KEFİR

Kefirde kritik noktalar aşağıdaki gibidir;
Kefir tanelerinin süt içerisinde kapalı bir ortamda belli bir sıcaklıkta ve belli bir zaman içerisinde bekletilmesi ile kimyasal bir olay olan fermantasyonun devreye girmesi sonucunda, ayran veya yoğurt kıvamında oluşan sıvıya Kefir denmektedir. Yoğurt ve ayranın oluşumundan farklı olarak, kefirin fermantasyonu alkol veren bir reaksiyon olması sebebi ile beraberinde alkolün oluşması problemini de getirmektedir. Bu sebeple sanayide üretilen kefirlere GİMDES sertifika vermemektedir.

HELAL SÜT ÜRÜNLERİ

dairy

Yoruma kapalı.