GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

HELAL LOKMA KARZ-I HASEN SANDIĞI(TASLAK)

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

GİMDES, DHV ve HDM üyeleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışma kültürünü kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve bağlı oldukları Kurumların yatırımlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak düşüncesi ile GİMDES HELAL LOKMA Sandığının ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

HELAL LOKMA Sandığı, medeniyetimizin güzel değerlerinden biri olan “Karz-ı Hasen” kavramını, ilkelerini günümüz günlük hayatının gündemine taşımış, yardımlaşma ve dayanışma kurumunu kurumsallaştırmıştır.

“Karz-ı Hasen” Sandığı’nın temel hedefi Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmek ve uygularken bu kurumun toplum hayatında aktif olarak sistemleşmesini sağlamaktır.

1. Karz-ı Hasen Nedir?

Karz-ı Hasen güzel borç demektir. Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 5 farklı surede; Müzzemmil Suresi 20.Ayet, Bakara Suresi 245.Ayet, Maide Suresi 12.Ayet, Teğabün Suresi 17.Ayet, Hadid Suresi 11 ve 18.Ayetlerde geçen Karz-ı Hasen, Allah için verilen güzel borç olarak ifade edilmektedir. Hz. Peygamber, 4 Halife, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı döneminde ve dolayısıyla medeniyetimizin köklerinde esaslı bir yere sahip olan, hâlihazırda uygulamada bir müessese olarak sürdürülemeyen Karz-ı Hasen toplumsal bir olgudur. Emin ellerde adaletle dağıtılan Karz-ı Hasen, ifsat olmuş toplum hayatının ıslahına vesile olabilecek bir kurumdur.

Karz-ı Hasen, borcu olan ihtiyaç sahibi kişiye haramlardan uzak durması ve harama bulaşmaması için ihtiyacını giderecek meblağı faizsiz olarak ve sırf Allah rızasını kazanmak için temin etmektir. Günümüzde hayatımızın her alanına giren faizli işlemlerden sıyrılarak helal yollardan geliştirilmesi için hak yol üzerinde olan Karz-ı Hasen uygulamasının geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekliliğinden hareketle HELAL LOKMA Karz-ı Hasen Sandığı kurulmuştur.

Toplam gelirin %40’ı Bireysel Karz-ı Hasen Fonuna, %50’si Kurumlar yatırım Karz-ı Hasen Fonuna, %10’u . Sosyal Yardım Fonuna ayrılmıştır.

2. Bireysel Karz-ı Hasen Fonu, sandık üyesi olan veya olmayan kişilerin verdiği borçlardan oluşmaktadır. Dernek üyelerinin düzenli olarak ödedikleri aidatlar bu fonda değerlendirilmez. Bu fondan borç alan kişi sandık yönetimi veya borç veren kişinin belirlediği sürenin sonunda almış olduğu miktarı fona geri ödeyecektir. Borç veren kişiye, belirlenen süre sonunda ödediği miktar fon tarafından geri ödenir.

3, Kurumlar yatırım Karz-ı Hasen Fonu, GİMDES, DHV, Daru-l Helal Medrese, HDM Birliği faaliyetleri kapsamındakı yatırımları içermektedir

4. Sosyal Yardım Fonu, dernek üyelerinin karşılıksız olarak giriş aidatı ve yıllık aidat ödemelerinin %25’i bu fonda toplanır. Sandık üyeleri ve ölümü halinde eş ve çocukları yararlanabilir. Bu fondan yararlandırılacak kişilerden geri ödeme alınmayacaktır. Yani bu fondan yapılan yardımlar karşılıksızdır.

KİMLER NASIL YARARLANIR?

Karz-ı Hasen Fonundan; Bir yılını doldurmuş Karz-ı Hasen sandığı üyeleri yararlanır.

Sosyal Yardım Fonundan; İhtiyaç halindeki üyeler, üyenin ölümü halinde eş ve çocukları karşılıksız olarak yararlanır.

Bireysel Karz-ı Hasen Fonundan; İhtiyaç halindeki üyeler, bu fona verilen borçtan genel karz-ı hasen şartları çerçevesinde yararlanır.

Üyelerin yükümlülükleri nelerdir?

Sandığa üye olan kişiler aidatlarını zamanında ödeyeceklerini, Sandığın kuruluş amacına aykırı hareket etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Üyeler Sandık bünyesinde var oldukları sürece Karz-ı Hasen Sandığının varlığına aykırı tutum ve davranış da bulunmayacaklardır.

NOT: Bu bir taslaktır. Fikirlerinizi, katılımınız bilgilerini bizimle en kısa zamanda paylaşmanızı bekliyoruz.

Comments are closed.