GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

HELAL GIDA 2009 TÜRKİYE

konferans32GİMDES’in, 25-26 Nisan 2009’da Tarihi Konferans ve Fuar Merkezi FESHANE’de gerçekleştireceği Büyük Konferansın Konuşmacıları ve Programı belli oldu.

Türkiye, ABD, Kanada, Hollanda, Malezya, Endonezya, Tayland, Avustralya, Kırgizistan, Bahreyn, Abu Dabi ve Güney Afrika ülkelerinden toplam 23 konuşmacının katılımı ile gerçekleştirilecek konferansın ana teması altı maddede belirlendi:

1- Müslüman Toplumların Helal Talebi
2- Dünyada Helal Sertifikalama Programları
3- Helal Standartlarda Birlik
4- Ulusal ve Uluslararası Helal Pazar
5- Helal Kavramına Üretici-Tüketici Yaklaşımları ve Problemleri
6- Helal Ekonomik Sistemin Sosyopolitik ve Stratejik Olabilirliği


Bu temayı işleyecek dünyanın dört bir tarafından gelecek yetkili konuşmacılar, 1.gün 3, 2.gün 3 oturumda konuşmalarını yapacaktır.

25 Nisan 2009

09.00- 09.15: Kuran ı Kerim
09.15- 09.30: Hoşgeldiniz Konuşması
Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
09.30- 11: Protokol Konuşmaları

11.00-13.00: I. Oturum:
MÜSLÜMAN TOPLUMLARIN HELAL TALEBİ

Oturum Başkanı: Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman HOSEN (ENDONEZYA)
(Endonezya Ulema Konseyi Başkanı/Dünya Helal Konseyi (WHC) Başkanı)

11.00-11.20
1. Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (TÜRKİYE)
(İslâm Hukuku Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
“Helal Gıda Sertifikası ile ilgili Problemler”

11.20-11.40
2. Dr. Ahmad H. SAKR (ABD)
(Kaliforniya İslami Eğitim Merkezi Müdürü/IFANCA Yönetim Kurulu Üyesi)
“Helal Gıdalar Hakkındaki Yanlış Anlayışlar”

11.40-12.00
3. Prof. Dr. Mustafa NUTKU (TÜRKİYE)
(Kimya Profesörü, GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi)
“Müslüman Tüketici ile Helal Gıda Arasındaki Engeller”

12.00-12.20
4. Prof. Dr. Ali Nihat ESKİOĞLU (TÜRKİYE)
(Matematik ve Astronomi Profesörü, GİMDES Teknik Bilim Kurulu Üyesi)
“Helal Gıda ve Takva”

12.20-12.40
5. Dr. Merve KAVAKÇI (ABD)
(George Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi)
ABD’deki Müslümanların Koşer Tercihi: Helal Üretime Uyarılar

12.40-13.05: Sorular
13.05-14.00: Öğle Yemeği ve Namaz Vakti

14.00-15.40: II. Oturum
HELAL STANDARTLARDA MÜŞTEREKLİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN (TÜRKİYE)
(İslâm Hukuku Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)

14.00-14.20
1. Moulana Abdul Wahab WOOKAY (GÜNEY AFRİKA)
(Güney Afrika Milli Bağımsız Helal Kuruluşu Yöneticisi/Dünya Helal Konseyi Hakem Heyeti Başkanı)
“Müşterek Helal Standartlara Olan İhtiyaç”

14.20-14.40
2. Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN (TÜRKİYE)
(Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
“Kur’an ve hadislerde yasaklanan hayvansal ve bitkisel ürünler ve bu ürünlerde istihale ve tegayyur”

14.40-15.00
3. Prof. Dr. Yusuf Ziya KAVAKÇI (ABD)
(İlahiyat Profesörü, GİMDES İlim Kurulu Üyesi)
“Müfessirlere Göre Mukayeseli Ehl-i Kitap Kavramı”

15.00-15.20: Sorular
15.20-16.00: Çay Arası

16.00-1720: III. Oturum
HELAL EKONOMİK SİSTEMİN SOSYOPOLİTİK-STRATEJİK OLABİLİRLİĞİ

Oturum Başkanı: Dr. Ahmad H. SAKR (ABD)
(Kaliforniya İslami Eğitim Merkezi Müdürü/IFANCA Yönetim Kurulu Üyesi)

16.00-16.20
1. Mehmet ÇELEN (TÜRKİYE)
(İslâm Hukuku Uzmanı/GİMDES İlim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü)
“Helal Ekonomik Sistemin Sosyal, Siyasi ve Stratejik İmkânı”

16.20-16.40
2. Prof.Lt.Gen.Dr.Somchai VIRUNHAPHOL (TAYLAND)
(Tayland İslâm Bankası Yönetim Kurulu Başkanı/Tayland Helal Standartlar Enstitüsü Müdürü)
“Helal Ekonomik Sistemin Sosyopolitik ve Stratejik Olabilirliği: Tayland Durum İncelemesi”

16.40-17.00
3. Prof. Dr. Ersin Nazif GÜRDOĞAN (TÜRKİYE)
(Ekonomi Profesörü, Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi)
“İslâm’ın Ekonomiye Bakışı ve Faizsiz Finans Sistemi”

17.00-17.20: Sorular

26 Nisan 2009

09.00-11.00: I. Oturum
HELAL KAVRAMINA ÜRETİCİ ve TÜKETİCİ YAKLAŞIMLARI

Oturum Başkanı: Mehmet ÇELEN (TÜRKİYE)
(İslam Hukuku Uzmanı/GİMDES İlim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü)

09.00-09.20
1. Mohammad Mazhar HUSSAINI, M.S., L.D. (ABD)
(Amerika Helal Vakfı (AHF) Başkanı)
“Üretici ve Tüketicilerin Helal Kavramına Yaklaşımları ve Yaşadıkları Problemler”

09.20-09.40
2. Dr. Muhammad Munir CHAUDRY (ABD)
(IFANCA Başkanı)
“Amerika’da Gıda Üreticilerinin Helal Gıdaya Bakış Açısı”

09.40-10.00
3. Sıtkı ABDULLAHOĞLU (TÜRKİYE)
(ASKON Genel Başkan Yardımcısı)
“Helal Kavramına Üretici Yaklaşımları”

10.00-10.20
4. Vet. Muhammed EFE (TÜRKİYE)
(TÜ-MER Tüketici Hakları Merkezi Gıda Komitesi Başkanı)
“Günümüzde Helal Kavramına Tüketici Yaklaşımları ve Problemleri”

10.20-10.40
5. Orhan DEMİR (TÜRKİYE)
(Sağlık ve Gıda Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi)
“Helal Sertifika, Müşteri Talebi Açısından bir Hak mıdır?”

10.40-11.05: Sorular
11.05-11.30: Çay Arası

11.30-13.30: II. Oturum
DÜNYADA HELAL SERTİFİKALAMA PROGRAMLARI

Oturum Başkanı: Mohammad Mazhar HUSSAINI, M.S., L.D. (ABD)
(Amerika Helal Vakfı (AHF) Başkanı)

11.30-11.50
1. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman HOSEN (ENDONEZYA)
(Endonezya Ulema Konseyi Başkanı/Dünya Helal Konseyi (WHC) Başkanı)
“Dünyada Helal Sertifikalama Programları”

11.50-12.10
2. Haji Abdur-Raheem (Omurzakov Kamchybek) (KIRGIZİSTAN)
(Kırgız Cumhuriyeti Helal Standartlar Kurumu Teknik Komisyon Başkanı/Dini, Bilimsel ve Tıbbi Çalışmalar İslâm Merkezi Yöneticisi)
“Kırgizistanda Helal Faaliyetler”

12.10-12.30
3. Prof. Dr. Yaakob B CHE MAN (MALEZYA)
(Malezya Putra Üniversitesi Helal Ürünler Araştırma Enstitüsü Müdürü)
“Helal Sertifikalamada Bilimsel Analizin Önemi”

12.30-12.50
4. Mohammed EL-MOUELHY (AVUSTRALYA)
(Avustralya Helal Sertifikalama Kurumu Başkanı)
“Avustralya Helal Sertifikalama Kurumu Tecrübesi”
“Helal Pazar”

12.50-13.10
5. Dr. Abdellatif ELDAW (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ)
(Abu Dabi Gıda Kontrol Kurumu)
“Helal Gıda: İhtiyaç Olan Nedir?”

13.10-13.30: Sorular
13.30-14.30: Öğle Yemeği ve Namaz Vakti

14.30-16.00: III. Oturum
ULUSAL VE ULUSLARARASI HELAL PAZAR

Oturum Başkanı: Dr. Muhammad Munir CHAUDRY (ABD)
(IFANCA Başkanı)

14.30-14.50
1.Ehsan SAIRALLY (KANADA)
(Helal Ürünler Geliştirme Hizmetleri (HPDS) Başkanı)
“Küresel Helal”

14.50-15.10
2. Azudin KHALID (MALEZYA)
(Helal Standartlar ve Sistemler, Uluslararası Helal Entegrasyon (IHI) Birliği Yöneticisi)
“Helal Sertifika: Küresel Senaryo”

15.10-15.30
3. Abdurrahman KAAN (TÜRKİYE)
(MÜSİAD Gıda Komisyonu Başkanı)
“Ulusal ve Uluslararası Helal Pazar”

15.30-15.50: Sorular
15.50-16.10: Kapanış Bildirisinin Okunması
Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
GİMDES Başkanı

Comments are closed.