GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

BASIN BİLDİRİSİDİR:AB NE YAPMAK İSTİYOR?…

MÜSLÜMANLARIN HELAL GIDA ŞARTLARINA HİRİSTİYANLAR ASLA MÜDAHALE EDEMEZLER….
ETMEYE KALKIŞIRLARSA İKİ MİLYAR MÜSLÜMANI KARŞILARINDA BULACAKLARDIR.
Batı emperyalist kafa hala geri basmıyor. Küresel dünya değişti. Sömürgeleştirmeye çalıştıkları eski dünya yok artık yerinde. Ayaklarının altındaki topraklar bile kaymaya başladı hala uyanamıyorlar. Yeni Dünya düzeni yavaş yavaş geliyor akılarını başlarına ne zaman alacaklar?

Akıllarınca, 1400 yıldır Müslümanların gıdalarında uygulaya geldikleri Helal olma standartlarını kafalarına estiği gibi değiştirme planları yapmanın telaşındalar.
Biz dünyanın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine iki milyar Müslüman ayaktayız ve haykırıyoruz. Böyle bir işleme asla izin vermeyeceğiz.
Müslümanların helal standartlarını gayri müslimler şekillendiremezler ve bunu kanunla yürürlüğe sokamazlar. Nasıl ki yıllardır Musevilerin Kosher standardına müdahale edemedikleri gibi. Müslümanların da kendi helal standartlarını bağımsız olarak yapma ve uygulama haklarını hiçbir müdahaleleri olmadan kullanacaklardır.

İslam kanunları Kur’an ve Sünnete dayalıdır. Bu kaynakların yorumundan ve rehberliğinden İslami kurallar türetilmiştir. Islam, bütünüyle bir hayat tarzıdır. Bu hayat tarzının bir parçası olarak Allah ve O’nun sevgili Peygamberi Hz. Muhammed (SAV) helal kesim yöntemini göstermiş ve uygulanmasını istemiştir.
Müslümanlar da 1,400 yıldır bu yöntemi uygulamışlardır. Müslümanlar Hz. Muhammed (SAV)’in alemlere rahmet ve merhamet olarak geldiğine inanırlar. Bu merhamet hayvanlara iyi muamele etmeyi de kapsar. Böyle olunca Peygamberi metodla hayvan
kesimi, hayvana en az acı veren yöntemdir.

Medya veya ilgili ilgisiz bu modernitenin zebunu olmuş bazı kurum ve kuruluşların İslam’ın bu bütünleştirici hayat tarzına müdahaleleri kabul edilemez. İslami değer ve öğretilere karşı müdahale yapıldığında, Müslüman ümmetin bahse konu bu değer ve öğretileri açıklama ve savunma hakları doğar.

Bu şartlar altında tüm müslümanlar aşağıdaki açıklamayı yapmak durumundadırlar:

İslami Helal kesim metodunun merhametsiz ve zalimce olduğuna ilişkin iddialar asılsız ve mesnetsizdir.

Mezheplere göre cüzi farklar bulunsa da, helal kesim 1400 yıldır Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed (SAV)’in gösterdiği biçimde bayıltma veya şoklama yapmadan ve Allah’ın adı zikredilerek yapılagelmişdir. Keza, dinlerinin gereğini bu şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların bu hakkına asla mani olunamaz.

Hayvan kesiminde şoklamayı veya bayıltmayı kanun zoru ile dayatmaya çalışmak, dini özgürlüklerin kısıtlanması anlamına gelir.
Müslümanların veya başka dinlerden olanların yiyecekleri etleri nasıl kesecekleri, kendi dinlerinin onlara verdiği bir sorumluluk, dolayısıyla bir haktır.

“Etik seçim” kavramı gereğince, et ürünü paketinin ambalajında hayvanın nasıl kesildiği yer alacaksa, aynı yerde hayvanın şoklanıp şoklanmadığı ve ne gibi muameleye tabi tutulduğu (gaz verme, elektrik şoku, basınçlı hava vb) da belirtilmelidir. Hayvan kesiminin ne şekilde yapıldığı da aynı şekilde bildirilerek tüketicilerin bilme ve bilinçlenme hakkı korunmalıdır.

Bu bildiriye onay veren tüm müslümanları aşağıda ingilizce hazırlanmış metnin bu uyduruk helal standart çalışmasını yürüten kurumun başındaki şahsın mailine göndemeye davet ediyorum.

Dr.Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

GİMDES Başkanı
AHC-EUROPE Konsey Başkanı
WHC Konsey Başkanı

Gönderilecek
mail adresi ise şöyle : (Dr. Karl Grün) karl.gruen@as-institute.at

Faks ile göndermek istenirse: 00 43 1 213 00-722

Dear Sir/ Madam.

We have learned that CEN is involved in a project aiming to accomplish Halal standard for labelling food products in Europe and international markets. We find this unacceptable. Turkey is the biggest Muslims community in Europe and we are concerned by what you are trying to accomplish.

lslam is the latest religion brought by Prophet Muhammad (pbuh). lslam is based on our Qur’an Kareem and sunna of our beloved Prophet (pbuh). Allah has protected the religion for more than 1400 years and will continue to do so. Halal is an Islamic term and
belongs to Muslims only. Your project is carried out by many people, some of whom are non-Muslims. Halal is not a technical matter where you can apply some rules or formulas or standardize at your will. Halal is an imani issue and thus it is purely religious. Muslims are responsible to Allah. As Muslims we will not allow nonmuslims to interfere in our religion. Leave our religion to us.

For this reason, we request you to stop all your activities on Halal standardization and leave this matter to the hands of Muslims in Turkey and in Europe. As Muslims, we know what to consume and what not and we are not in a position to learn our religion from nonmuslims.

We do hope you understand our concerns and will act accordingly. Awaiting your reply.

Kind regards.
İsim imza, email

Bu metnin türkçesi şöyledir:

Sayın Bay/Bayan

Biz CEN’in , Avrupa ve uluslararası piyasalarda gıda ürünlerinin etiketlenmesi için Helal standart çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir proje içinde yer aldığını öğrendik. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye, Avrupa’nın en büyük Müslümanlar topluluğudur. Sizin yapmaya çalıştıklarınız bizleri kaygılandırıyor.

lslam Hz Muhammed (sav)’in getirdiği en son dindir. İslam, Kur’anı-Kerim ve Peygamber Efendimiz’ in (sav) sünnetine dayalıdır. Allah, 1400 yıldır dinini korumuştur ve korumaya da devam etmektedir. Helal İslami bir terimdir ve sadece Müslümanlara aittir. Projeniz birçok kişi tarafından yürütülmektedir ve bunlardan bazıları gayri Müslimdir. Helal, kendi standart, formül ve
kurallarınız ile uygulayabileceğiniz teknik bir mesele değildir. Helal imani ve bütünüyle dini bir meseledir. Müslümanlar Allah’a karşı sorumludur. Müslümanlar olarak biz Müslüman olmayanların dinimize müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Dinimizi bize bırakın.

Bu sebeple, Helal standart üzerine çalışmalarınızı durdurmanızı ve bu konuyu Türkiye’deki ve Avrupa’daki müslümanların eline bırakmanızı istiyoruz. Müslümanlar olarak ne tüketip ne tüketmeyeceğimizi biz biliriz. Biz dinimizi Müslüman olmayanlardan öğrenecek durumda değiliz.

Endişelerimizi anlamanızı ve ona göre hareket etmenizi umuyoruz.

Cevabınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla!

Yoruma kapalı.