GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı Ardından

DSC00523
HELAL VE TAYYİB BİR YAŞAM İÇİN HEP BİRLİKTE TEK SES TEK YÜREK!..
6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansında 10 ülkeden 12 konuşmacı 4 kategoride önemli tebliğler sundular.
6.Uluslararası ’’Helal ve Tayyib Ürünler’’ Konferansı, 7 Eylül 2013 tarihinde İstanbul’da GİMDES’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansında 10 ülkeden 12 konuşmacı 4 kategoride önemli tebliğler sundular.Konferans açılışında GİMDES adına konuşan GİMDES Başkan Yardımcısı,Dr.Halim Aydın,Helal sertifikalandırmanın önemi üzerinde durarak sadece Müslüman tüketicilerin değil bütün insanlığın ’’Helal ve Tayyib’’ ürünlere ihtiyacı olduğunu belirtti.Protokol konuşmalarında, Matrade başkanı,IDZHAM ABDUL HAMID, Malaysia Microelectronic CEO,Shafiq Akmal Ismail,İDSB Genel Koordinatörü ve Rabia Paltformu Başkanı,Cihangir İşbilir,Moskova Müftü Konseyi Üyesi,Aydar Gazizov,Kazan Müftü Konseyi Üyesi,Marat Nizamov, HDC Ceo,Asad Sajjad, H.P Jhon ,Daeduck Lab , Memur Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Başkanı,Günay Kaya selamlama konuşmalarını gerçekleştirdiler.
6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansı 4 oturum şeklinde gerçekleşti.Birinci oturum Güney Afrika’dan gelen Yusuf PATEL başkanlığında yapıldı.Birinci oturumda, ’’Müslüman Ve Gayrimüslim Ülkelerde Helal ve Sağlıklı Ürünlerin Üretim Ve Ticaretinin Problemleri Ve Çözüm Önerileri’’ konusu işlendi.
Dünyada Güvenilir Helal Sertifikalandırma Kurumları Tek Bir Helal Standart Üzerinde Birleşmelidir.
Oturum konuşmacıları;Amerika Helal Kurum Başkanı,Mazhar HUSSAİNİ,sunumunda Gayri Müslim ülkelerdeki ticaret ve üretimi etkileyen faktörler üzerinde durarak helal sertifikalandırmada tek bir standardın zorunlu olduğunu belirtti.Oturumun ikinci konuşmacısı,İngiltere Helal Gözlem Komitesi Üyesi,Zubair BUTT,sunumunu gerçekleştirdi.
Helal Standart İle Helal İlaç ve Helal Kozmetik Sorunu çözülebilir!..

6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansı ikinci oturumunda ‘’Tıp Ve Kozmetik Sanayinde Kullanılan Ana Hammaddelerin İslami Yönden İncelenmesi’’konusu incelendi.Oturumda;SANHA Fıkıh Komitesi Başkanı,M.Mohamed Saeed NAVLAKHİ, Türkiye’den Doç.Dr.İlker ALAT,Yrd.Doç.Dr.Mustafa Kemal Başaralı, tebliğlerini sundular.

İkinci oturumda;M.Mohamed Saeed NAVLAKHİ,Müslüman tüketicilerin helal tüketimde, sadece gıda üzerinde bir bilinç elde ettiklerini fakat henüz ilaçlarda bu bilince ulaşamadıklarını belirterek,İslami açıdan sakıncalı durumda olan bir çok katkı maddesinin bugün ilaçlarda ve kozmetiklerde kullanıldığını belirtti.NAVLAKHİ,özellikle Jelatin katkı maddesinin ilaç ve kozmetikteki kullanım alanları üzerinde durarak helal standardın İlaç ve Kozmetiklerde uygulamasının gerekliliğini belirtti.Oturumun ikinci konuşmacısı Doç.Dr.İlker ALAT,sunumunda sağlık uygulamalarındaki gelişmelerin Batı’dan nakil şeklinde olduğunu bundan dolayı haram kaynaklı içeriklerle dolu olduğunu belirterek bir an önce Müslüman bilim adamlarının alternatif çalışmaları ile bu sorunun çözülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Helal Kesim Allahın Bir Nimetidir!..

6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansı üçüncü oturumunda’’Helal Kesim İle İlgili Dünya Müslümanlarının Mevcut Durumları’’ konusu işlendi.Üçüncü oturum Doç. Dr. Serkan ÇAKIR başkanlığında gerçekleştirildi.Oturum konuşmacıları,Türkiye’den, Doç.Dr.İlker ALAT, Kuveyt Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü,Dr.Hani Al-MAAZEEDİ,Al-Khadeem Kurumu Başkanı,Hussain YEE, tebliğlerini sundular.Üçüncü oturumda,
Doç.Dr.İlker ALAT,Batıdan alınan yanlış uygulamalardan biri olan elektroşok uygulamanın İslam dünyasında yer edinmesinin helal kesim konusunda sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirterek,hayvanın şoklanması ile ortaya çıkacak problemler üzerinde durdu.Oturumda ikinci konuşmacı,Dr. Hani Al-MAAZEEDİ,kesim tekniklerinin dünya İslam ülkeleri arasındaki farklılıklarından bahsederek bu farklılıkların Müslümanlar için en güvenilir yöntem ile giderilmesi ve şüpheden arındırılması önerisini getirdi.

Helal Sertifikalandırmada GDO’ya hayır!..
6.Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler konferansı dördüncü oturumunda ‘’Transgenik Ve Genetiği Değiştirilmiş Katkıların İslami Ve İnsan Sağlığı Açısından Taşıdığı Riskler’’konusu işlendi.Oturum,ICSA Din işleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı ve WHC İcra Heyeti Başkanı, Shaigh Thafier NAJJAR,başkanlığında gerçekleşti. Oturumda,Araştırmacı,Prof.Dr.Aida GHANEM,GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü Başkan Yardımcısı,Dr.Halim AYDIN, GDO konusu üzerinde durarak Allahın emirleri doğrultusunda insanlığa zarar verecek bir konumda olan riskli ürünlere helal sertifikalandırma standardında kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini belirttiler.

Konferans süresince öne çıkan ve üzerinde önemle durulan başlıklar ise şöyledir;

-Dünyada güvenilir helal sertifikalandırma kurumları bir çatı altında toplanarak birlik
içerisinde olmalı bu birliktelik dünyalık hırslar uğruna dağıtılmamalıdır.

-Ehil global tek bir helal standart oluşturularak uygulanabilirliği acil olarak sağlanmalıdır.

-Gayri Müslimler Müslümanların helal sertifikalandırma işine karışamazlar.

– GDO’lu ürünler büyük şüphe taşıdığından dolayı helal standartta izin verilmemelidir.

-Müslümanların en büyük problemlerinden biri olan Helal ilaç sorunu en kısa zamanda
Çözülmelidir.

-İslami Kesim sağlıklı, hijyenik en üstün bir kesim metodudur.

-Hayvan kesimlerinde Elektroşok ile bayıltma yöntemi tercih edilmemelidir.

-Helal kozmetik konusunda Müslüman ümmetin karşılaşmış olduğu sorunlar, helal sertifikalandırma çalışmaları ile helal standart neticesinde, kozmetiklerde ki helal, sağlık,hijyen ve kalite sorunu çözüme kavuşturulabilir.

-Hep birlikte İslam ümmetinin helal lokma sorununun çözümü için Allahın ipine sarılmalıyız yani Kur’an-ı Kerime göre hareket etmeliyiz.

 

DSC00521
DSC00531
DSC00523
DSC00543

Yoruma kapalı.