GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

2. ULUSLARARASI HELAL GIDA 2009 TÜRKİYE KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ:

kon-1125-26 Nisan 2009 günlerinde İstanbul FESHANE’de GİMDES tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Konferansın SONUÇ BİLDİRİSİ’ni yayınlıyoruz.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

1. Birincisi geçen yıl İstanbul’da yapılan “ULUSLARARASI HELAL GIDA TÜRKİYE KONFERANSI”nın 2.cisinin gerçekleştirilmesi, Müslüman ve konuya hassas olanları sevindirmiş ve şevkini artırmıştır.

2. Ortak bir “helal standardı” oluşturulmasının önemi vurgulandı.

3. Dünya helal sertifika kurumları ortak hareket ederek, helal katkı maddeleri listeleri oluşturmalı, helal ürün (gıda, kozmetik, tibbi ve temizlik maddeleri) ve hammadde tüketilmesi teşvik edilmelidir.

4. Kapitalizmin küresel krizine karşılık, helal ekonomik sistem uygulamaya geçirilerek, dünya ekonomisine katkı sağlayacağı vurgulandı.

5. Müslüman toplumların helal taleplerinin karşılanması için, kurumlar arasında akreditasyon çalışmaları hızlandırılmalıdır.

6. Müslüman ülkelerin ürettikleri helal ürünler talep edilmelidir.

7. Helal denetleme çerçevesinde yapılan kalitatif ve kantitatif analizlerin bir standart haline getirilmesi ve referans laboratuarı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

8. Konferansa ev sahipliği yapan Türkiye’nin helal sertifikasyon işleminde mesafe kat edip, ihracata yönelik sertifika vermeye başlaması, memnuniyetle karşılanmıştır.

9. Dünyada helal ürün talebinin artması sebebiyle, üretici firmaların bu talebi karşılamaya yönelik faaliyetlerinin arttırmalarının önemine dikkat çekilmiştir.

10. Müslüman ve Müslüman olmayanların talepleri sebebiyle Helal sertifika alan firmaların satış rakamlarının yükseldiğine dikkat çekildi.

11. Helal olan tertemiz ve sağlıklı ürünlerin tüm insanlığın ihtiyacı olduğu belirtildi.

Comments are closed.