Helal Yaşam Rehberi

Helal Yaşam Rehberi

Dergi Sponsorları

          

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

YENİ ANAYASADA TÜKETİCİ HAKLARI ve HELAL ÜRÜN KAVRAMININ GİRMESİNİ İSTİYORUZ!

Günlerdir meclis komisyonu Yeni Anayasa tadilatı için anayasaxkavgalı, küfürlü, gürültülü sabahlara kadar toplantılar yapıyor. 21 tane tadilat maddesinin içinde bir tane dahi “toplumumuzun tamamını ilgilendiren tüketicinin temel hakları”nı dile getiren maddeye yine yer verilmedi. GİMDES’in hazırlayıp ilgililere sunduğu Teklif bu kez de gündeme getirilmedi. Fırsat henüz kaçmadı. Şimdi son merhale Meclis Genel Kurulunda olacak. Başta Cumhur Başkanımız olmak üzere, Sağduyulu milletvekillerimiz isterlerse bu talebimizi yeni anayasaya dahil ettirebileceklerdir.

Tüketici temel hakları bütün toplumu ilgilendirdiğinden yeni anayasanın Temel Hak ve Hürriyetler Sosyal ve Ekonomik Hak ve Hürriyetler bölümünde yer alması zaruridir. ‘’Helal Ürün’’ kavramı ise bu meselenin özünü ve temelini oluşturmaktadır. Tüketiciyi direkt ilgilendiren gıda, temizlik, tekstil, kozmetik ve ilaç sanayinde ‘’Helal Ürün’’ kullanma temel hak ve hürriyeti, % 98 i Müslüman olan ülkemizde yeni anayasanın en öncelikli maddelerinden birisi olmalıdır.


Tüketici tanımının içine, zengin-fakir, çocuk-ihtiyar, kadın-erkek toplumdaki bütün insanlar girmektedir ve tüketici günümüzde tamamen korunmasız durumdadır.
Bugün yaşanan olumsuzlıklar, bize göstermektedir ki, tüketici hakları, insan haklarının en başta gelen maddelerinden birisi olarak yeni anayasada yer almalıdır.
Bugün gelişen dünyada tüketicinin şu haklarının güvence altına alınması gerektiği herkesin kabulündedir. Bunlar;

Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı,
Tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunması hakkı,
Tüketicinin zararlarının tazmin edilmesi hakkı,
Tüketicinin bilgilendirilmesi ve eğitim hakkı,
Tüketicinin örgütlenme ve temsil edilme haklarıdır.
Bu belirtilen haklar gelişmiş ülkelerin tamamında “Tüketicinin vazgeçilmez temel hakları’’ olarak korunmaktadır.

Helal Ürün Kullanma Hakkı

İşin bir başka boyutu ise, bir müsliman için, ‘’helal ürün kullanma temel hakkı’’ dır. Bunu ‘’İnanca göre ürün kullanma hakkı’’ olarak da genişletmek mümkündür. Çünkü bir insanın inancına göre yiyip içmesi ve inancına göre ürünler kullanması en doğal ve temel haklarındandır.

Bir Müslüman, inancına göre yasak olan domuz mamulünü kullanmama hakkına sahip olmalıdır.
Bir Müslüman, inancına göre alkol kullanmama hakkına sahip olmalıdır.
Bir Müslüman, kullandığı ürünlerin içinde ve temelinde alkol ve domuz kökenli maddelerin olup olmadığını bilme hakkına sahip olmalıdır.
Hanefi veya diğer Mezheblerden birine bağlı olan bir kimse, mezhebine göre, kullandığı ürünlerin helal olup olmadığını bilme hakkına sahip olmalıdır.
Çocuğu hastalanan bir annenin çocuğu için eczaneden aldığı ilaç ve şurubun inancına göre helal ya da haram olup olmadığını bilme hakkı olmalıdır.
Ailesini geçindirmek için çalışan bir babanın marketten aldığı ürünün helal mi haram mı olup olmadığını bilme hakkı olmalıdır.
Bir Hıristiyan kullandığı ürünlerin kendi inancına göre yasak mı serbest mi olduğunu bilme hakkına sahip olmalıdır.
Bir Musevi kullandığı ürünlerin kendi inancına göre uygun olup olmadığını bilme hakkına sahip olmalıdır.
Bir vejetaryen kullandığı üründe hayvansal maddelerin bulunup bulunmadığını bilme hakkına sahip olmalıdır.
Bu sayılan misalleri çoğaltmak mümkündür. İnsanların bir şeyin inancına göre yasak ya da serbest olduğunu bilme hakkı ile bu hakkını kullanıp kullanmaması ayrı şeyler olup bilerek yasak olan şeyleri kullanıyor olması bir insanın kendi tercihi olmalıdır.

Yeni Anayasada tüketicinin bu temel hakkı için Madde Teklifimiz

Temel Hak ve Hürriyetler Sosyal ve Ekonomik Hak ve Hürriyetler Başlığı altında; Madde (X) Tüketici Hakları ve İnanca Göre Ürün Kullanma Hakkı Tüketiciler; gıda ve emtia güvenliğine, bilgi edinme ve ekonomik çıkarlarına göre dilediğini serbestçe seçebilme, örgütlenme, temsil edilme hakları ile inancına göre ürün kullanma haklarına sahiptirler.
Devlet; tüketicilerin sağlık ve güvenliğini, ekonomik menfaatlerini, zararlarının tazmin edilmesini, bilgilendirilmesini sağlamak, eğitim, örgütlenme, temsil edilme ve inancına göre ürün kullanma haklarının tanınması ve korunması için gerekli önlemleri almak, bu hakların önündeki ekonomik, sosyal, siyasal engelleri kaldırmakla görevlidir. Tüketici Hakları ve İnanca Göre Ürün Kullanma Hakkı kanunla düzenlenir.

GİMDES ve DHV Yönetimi adına

GİMDES ve DHV HUKUK MÜŞAVİRİ
Av. Hakkı AYGÜN

Yoruma kapalı.