GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

YARIN EYVAH DEMEYELİM

12.7.2020 de yayınladığımız http://www.gidaraporu.com/gida-bilim-kurulu_g.htm (MECLİSTE GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN GIDA KURULU KANUNU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME) başlıklı yazımızla; GİMDES BİLİM KURULU olarak kanun tasarısına gösterdiğimiz reaksiyondan sonra ilgili bakanlık tasarıyı geriye çekmiş idi. Yeni meclis çalışmaları başlayınca ilgili bakanlık, maalesef, hiçbir değişiklik yapmadan tasarıyı yeniden günde getirmiş bulunmaktadır.

Dünya Helal Vakfı Kurucular Kurulu üyemiz, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; TBMM’de görüşülecek olan ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ ne ilişkin tedirginliklerimizi ve önerileri dile getiren yazısı şöyledir..

“Gıda güvenliği ve güvenilirliği” konusunda yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, ama bunun yolu yasaklarla ve cezalarla değil, oluşturulacak Gıda Bilim Kurulunun belirleyeceği politikalarla olmalıdır”

Dünya Helal Vakfı Kurucular Kurulu üyeimiz, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Genel Başkanı Hüseyin Öztürk; TBMM’de görüşülecek olan ‘Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ ne ilişkin tedirginliklerini ve önerilerini dile getirdi.

Öztürk, 24 Haziran 2020 tarihinde “Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığıyla Meclis gündemine gelen fakat kamuoyunda oluşan tedirginlik nedeni ile görüşülmesi ertelenen 29, 30, 31 ve 32. Maddelerinin düzenleme yapılmadan yeniden Genel Kurula sevk edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirerek “Bu durum tüketicide endişe, korku ve güvensizlik oluşturmaktadır” dedi.

Teklifin Meclise sunulduğu tarihte de maddelere ilişkin çekincelerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Öztürk, gıda güvenliği konusunda tüketici menfaatlerinin korunması da üreticilerin korunması da Devletin ve dolayısı ile Tarım ve Orman Bakanlığının asli görevi olduğunun altını çizdi.

“Taklit ve Tağşişte Cezalar Caydırıcı Değil”

Öztürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ülkemizde gıda konusunda mevzuat düzenlemesi elbette yapılmalıdır. Yapılacak yasal düzenlemeden maksat vatandaşın menfaatlerini korumak, halk sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren gıdalar konusunda gerekli önlemleri almaktır. Mevcut durumda taklit ve tağşiş yapanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmasına rağmen cezalar caydırıcı olmadığından, yaptıkları yanlarına kar kalmakta, taklit ve tağşişe devam etmektedirler.

Bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanan ve TBMM’de görüşülecek olan yasa teklifi ile taklit ve tağşiş yapan yani hileli gıda üreten firmalara verilen cezalar artırılmaktadır. Bu mevcut yasa teklifinin olumlu yönüdür.

Ancak, aynı yasa teklifi içerisinde yer alan 29, 30, 31 ve 32. Maddeler ile getirilmek istenen yayın yasağı ise tüketicide endişe, korku ve güvensizliğe neden olmakta ve acaba gıda güvenliği konusunda gerçekler gizlenmek mi isteniyor algısı oluşturmaktadır.

Şöyle ki; söz konusu maddelerin Genel Kurulda kabul edilerek Kanunlaşması halinde, bundan böyle; Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve dijital iletişim araçları üzerinden yapılan ve ticari reklam kapsamına girmeyen, gıda güvenliği ve güvenilirliği hususunda tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayın yapan kişiler, yirmi bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası ile cezalandırılacaklar.

Ancak söz konusu teklifte yer alan Ticari reklam kapsamına giren yayınların yanıltıcı yayın tanımı kapsamı dışında tutulması ile gıda işletmelerinin her türlü yayın organları ile yanıltıcı yayın yapması serbest hale gelirken, tüketiciyi bilgilendirme amaçlı yapılan fakat bilimsel araştırmalar ile ispatlanamayan yayınlar yanıltıcı yayın kabul edilerek yasak hale gelecektir. Buradan bakıldığında yapılan değişiklik ile tüketici menfaatlerini koruması gerekirken, gıda işletmelerinin korunduğu algısı oluşmuştur.

Örneğin; Dünyada GDO’ların insan sağlığına karşı olumsuzlukları henüz bilimsel olarak tam ortaya konulmamıştır. Buna rağmen, halihazırda Türkiye’de GDO’ların gıda olarak kullanılmasına izin verilmemektedir. Ancak bu yasa yürürlüğe girerse, hiçbir kişi yada kuruluş “GDO lu ürünler insan sağlığına zararlıdır” diye yayın yapamayacak, aksine işletmeler ticari reklam amaçlı yayınlar yaparak zararlı olmadığını iddia edebilecek ve zamanla ülkemizde bu ürünlerin serbest bırakılması yönünde kamuoyu oluşturabileceklerdir. Biliyoruz ki çok uluslu şirketler ve strateji uzmanları geleceği yönlendirmek için masum görünen fikirler ile yola çıkıp uzun vadede isteklerine ulaşmaktadırlar.

Ayrıca, yanıltıcı yayın tanımında geçen, “tüketicide endişe, korku ve güvensizlik yaratarak tüketicinin tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkileyen gerçeğe aykırı yayınları” ifadesi de kafa karıştırmaktadır. Bu ifadeden, tüketim alışkanlıklarını olumsuz etkilemeyen ancak gerçeğe aykırı olan yayınlara ceza ön görülmediği anlamı çıkar. Burada amaç gerçeğe aykırı yayınları cezalandırmak ise tüketim alışkanlıklarını etkileyip etkilemediğine bakılmaması gerekir.

“Bu Düzenleme Çok Uluslu Gıda Üreticilerinin İşine Yarayacak”

Burada Kanun Taslağı sahiplerinin kasıtlı olarak böyle bir düzenleme yoluna gittiklerini iddia etmiyoruz, ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki bu düzenleme çok uluslu gıda üreticilerinin işine yarayacak, tüketicileri doğru bilgilendirme amacına yönelik her ifade için “bilimsel rapor” istenecek, insanların fikirlerini ifade etme hürriyetleri elinden alınacaktır. Her bilgilendirmeden sonra adeta literatür eklenmesi istenecektir. Ancak çok uluslu şirketler ticari reklam kapsamında istediklerini söyleyebilecektir.

“Kamuoyu Doğru Bilgilendirilmeli, Toplumun Beklentileri Karşılanmalı, Tedirginlikler Giderilmelidir”

“Ülkeler açısından en az savunma sanayi kadar stratejik öneme sahip olan gıda güvenliği ve güvenirliliği konusunda kanuni düzenlemeler yapılırken; kamuoyu yeterli ve doğru bilgilendirilmeli, tarafların görüş ve önerileri alınmalı, toplumun beklentileri karşılanmalı, tedirginlikler giderilmelidir.

Yoruma kapalı.