GİMDES Yayınları

GİMDES Helal ve Tayyib Ürün Risalesi

SORULAR SİTESİ

YAYIN SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

HELAL VE TAYYİB SERTİFİKALAMA VE DENETİM PROSEDÜRLERİ EĞİTİM PROGRAMI SONLANDI…

HELAL VE TAYYİB SERTİFİKALAMA VE DENETİM PROSEDÜRLERİ EĞİTİM PROGRAMI SONLANDI… 

10/09/2018

GİMDES olarak ülkemizde, Helal ve Tayyib Sertifikalandırma hizmetine başladığımız 2009 yılından itibaren önemle üzerinde durduğumuz Helal ve Tayyib Sertifikalandırmada olmazsa olmaz olarak gördüğümüz, Helal ve Tayyib Sertifikalı Üretim Uzmanı ve Denetim elemanı ihtiyacının ülkemizde de ortaya çıkacağı, bu doğrultuda tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durduk. Bu anlayışla, bu güne kadar 24 defa her biri 5 gün süreli bir eğitim programını gerçekleştirdik. 2018 yılının ilk Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi’nin 04-08 Eylül 2018 tarihleri arasında Daru’l Halal Medresesi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirileceği 12.07.2018 yılında duyurulmuştu. İlan edilen eğitim programı geçen hafta sonunda tamamlandı.

EĞİTİM PROGRAMI

Birinci Gün

9.30-12.30 arasında GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER: Programın açıklanması, Sınav Sistemi Stajyer Denetçinin açıklanması, Helal ve Tayyib Sertifikalamanın tanımı ve uygulama gerekçesi, Dünya ve Türkiye’deki uygulamaları, GİMDES’in kuruluşu, tanıtımı, günümüze gelinceye kadar geçirdiği süreçler, Helal Sertifikalı bir denetçide olması gerekli özellikler, Kefalet kurumunun önemi, Denetçiliğin önemi, Dünya Helal Vakfı ve Halal Dunya Marketleri Projelerinin tanımı, önemi ve gelişimi konulu dersini verdi.

14.30-17.00 arasında GİMDES Baş Denetçisi ve Kimyager Ali Rıza Kurum ise Helal Güvence Sistemi Tanımı ve Özellikleri, GİMDES HGS Klasörü ve İçeriği, Sektör Helal Güvence Sistemi, HEK’ te Dikkat Edilecek Hususlar, İç Helal Koordinatörünün Görev ve Yetkileri, Uygunsuzluklar ve DÖF konularındaki dersini verdi.

İkinci Gün

9.30-17.00 arasında GİMDES Teknik Bilim Kurul Üyesi Yüksek Gıda Mühendisi Ali KAYGISIZ: Sertifikalandırma Sürecinin İlerleyişi Hakkında Bilgilendirme, Yol Haritasının Önemi, İlk Denetim, Ara Denetim, Kontrol Denetimi, Yenileme Denetimi Farkları Ve İstenen Belgeler, Minör Ve Major Uygunsuzluklar Ve Örnekler (En Az 10’ar Adet, Sertifika Sonrası Kontrol Sistemi) Gıda Katkı Maddeleri Ve Kaynak Yönü İle Helal Sertifika Sistemi İçin Taşıdıkları Riskler, Denetim Dosyası Doldurma Kuralları konularındaki dersini verdi.

Üçüncü Gün

9.00-10.30 arasında Teknik Kurul Üyesi ve Kimyager Timuçin GÜNESEN: GİMDES Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Kesim Standartları konularındaki dersini verdi.

11.00-12.30 arasında Teknik Kurul Üyesi ve Gıda Mühendisi Mustafa AVCISOY: GİMDES Laboratuvar Uygulamaları, Yaptırılan Analizler, Numune Alımında Dikkat Edilecek Hususlar, Numune Alma Yöntemleri, Sektörlere Göre Numune Alma Ve Numunenin Muhafazası konularındaki dersini verdi.

14.00-15.30 arasında Teknik Kurul Üyesi ve Kimyager Abdulhamit AKSEL: Kozmetik Ve Temizlik Ürünlerinde Helal Sertifikalandırma Açısından Riskler, Sağlık Sektöründe Helal Sertifikalandırma Açısından Riskler konularındaki dersini verdi.

16.00-17.00 arasında GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER: Akreditasyon Nedir?, Helal Sertifikalandırma Sisteminde Akreditasyonun Önemi, WHC Kimdir?, Son Zamanda Çıkan Devlet Kökenli Akreditasyon Kuruluşları: SİMMİC, ESMA, GAC, HAK. Bir Helal Sertifikalandıma Kuruluşunda Olması Gereken Temel Şartlar konularındaki dersini verdi.

Dördüncü Gün

9.00-12.30 arasında GİMDES Teknik Bilim Kurul Üyesi Kimyager Dr. Halim AYDIN: GDO’nun tanımı, Hayvanlarda GDO Uygulamaları, Bitkilerde GDO Uygulamaları, Dünyada GDO’lu Ürün Üretimi, GİMDES Helal Standardında GDO, İnsan Sağlığı Açısından GDO Riskleri, Ürün Çeşitliliği ve GDO İlişkisi

14.00-16.30 arasında GİMDES Fıkıh Kurulu Üyesi İslam Fıkıh Uzmanı Mustafa MERAL: İslam Fıkhına Göre Katkı Maddelerin Domuzdan veya Başka Bir Hayvansal Kaynaktan Elde Edilmesinin Hükmü, Temel Kavramlar (Helal, Haram, Şüpheli, Mübah, Necis, İstihale, Zaruret, Cellale Kavramları), İslamda Haram ve Helaller, Alkol Meselesi, İslami Kesim Şartları ve Yem Rasyonları (Necis Bir Katkı Girdi Kullanılmasının Hükmü), Hayvan Kesiminde Hayvanda-Kesen Kişide Aranan Şartlar Ve Makinalı Kesimin Sıkıntıları

17.00-18.00 arasında SINAV.

Bu yıl 25.’sini düzenlediğimiz 5 günlük Helal Ve Tayyib Sertifikalama Ve Denetim Prosedürleri Eğitim Programı Elhamdüllillah bugün itibarı ile tamamlanmış oldu. Sınav kâğıtları sınav heyetimiz tarafından okundu. Katılımcıların tamamı, başarılı oldular. Önümüzdeki günlerde Helal ve Tayyib Sertifikalama ve Denetim Prosedürleri Eğitimi Katılım Belgesi adreslerine gönderilecektir.

Yoruma kapalı.