GİMDES Yayınları

GİMDES Helal ve Tayyib Ürün Risalesi

SORULAR SİTESİ

YAYIN SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

HELAL TURİZM-HELAL OTEL SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMİ

HELAL TURİZM-HELAL OTEL SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMİ

28/07/2018
Otel, Restoran, Seyahat Zinciri İçin Helal Turizm Standardı 

Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Kâinatta yaratılmış her varlık zerre miktar da olsa proton ve nötron çekirdeği etrafında her an hareket halinde olan elektronlardan oluşmuştur. Yani canlı olsun cansız olsun kâinattaki her zerre sukünet içerisinde hareket halinde deveran ediyor.

Yüce Mevlamız mukaddes kitabımız Kur’anı Kerim’de seyahati yani gezmeyi emir derecesinde teşvik etmektedir. Yer yüzünün dolaşılarak, geçmiş insanların bıraktıkları eserlere bakılıp ibret alınması, yaratılışın nasıl olduğunun görülmesi veya tenezzüh ve dinlenmek için gezilmesi gibi Rahman, Rahim, Rezzak ve bağışlayıcı olan bir Rabbin güzel diyarında, emniyet içinde gezin denilmektedir. Ayrıca İslam kültür ve medeniyet tarihi içinde gezginler için harcama kalemlerinden bir pay ayrıldığına şahit olunmaktadır. Ayrıca Kur’an’da;

“Sadakalar ancak şunlar içindir: Fakirler, yoksullar, o işte çalışan görevliler, kalpleri İslâma ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar.Allah tarafından böyle farz kılındı. Allah her şeyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 60) yolda kalmış ibaresinin geçtiği ayeti celilede, yolculara da zekat verilebileceği hükmü seyahatlerin rahatlıkla yapılabilmesi için emredildiği görülmektedir. Yeter ki! yapılmış olan seyahat meşru yani helal olan bir sebep ve gaye için yapılmış olsun. Hz Peygamber (sav) de hem çokça seyahatler yapmış hem de seyahate teşvik etmiştir. Bir Hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır: ’seyahate çıkın ki sıhhat bulasınız ve rızkınız artsın’’ 

Seyahatlerimizde özellikle İslam ülkesi topraklarına girmeden daha uçak yolculuğumuzda helal lokma konusunda güvenli bir tüketim gerçekleştirebilmemiz mümkün müdür? Uçak seyahatlerimizde verilen ikram menülerinde Vejeteryan Menü, Kosher Menü var, fakat 2 milyar İslam aleminin güvenebileceği bir Helal Menüsü yoktur. Bizler Müslümanlar olarak Hac ve Umre ibadetimizi gerçekleştirmek için yolculuğumuzun başından itibaren sıkıntı ve tereddüt duymadan verilen ikramları, kaldığımız otelin yemeklerini, lokantalardaki yemekleri güvenle yiyebilecek durumda ve şartlarda mıyız?

Sekülerleştirilmeye çalışılan, seyahat yapmayı da dejenere etmeye,insanlık dışı duyguları ve istekleri ön plana çıkarmaya çalışan dünyamızda, seyahat yapma olgusunu da baştan sona kadar yeniden gözden geçirmeye, yeniden dizayn etmeye acilen ihtiyaç vardır. Bir Müslümanın tasarladığı bir seyahat için evinden çıkıp menziline ulaştıracak vasıtalarından, ikamet edeceği yerlerdeki ikamet yerlerine, seyahat boyunca iaşelerine kadar bütün bir zincirin inancına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi zorunludur.

Yakın tarihe kadar standardizasyona tabi tutulan ürünlerden beklentiler; güvenlik, sağlık, yüksek kalite vs. idi. Ancak bu beklentilerin yanında, Müslümanların olmazsa olmazı ve en temel İmani gereksinimi olan Helal ve Tayyib gıda ve Helal hizmetlerin bulunmaması belki de bir uyanışı beraberinde getirmiştir. Ancak, gelişigüzel,Helal Belge verdim demek, otelime Helal belge aldım demek meseleyi çözmemektedir.

Dünyada yaşayan çeşitli inanç ve düşünceye sahip insanlar, Kosher, Vegan gibi kendi inanç ve yaşam tarzlarına uygun standartları geliştirmişlerdir. Müslümanların Helal standart ve hizmetleri talep etme farkındalığının oluşması ise yakın zamanda başlamıştır. İlginç olan ise ülkemizde Kosher ve Vejeteryan Sertifikasına sahip birçok otel bulunmaktadır. Lakin buna karşılık kendi inancımıza uygunluğu belgelenmiş gerçek “Helal ve Tayyib” sertifikasına sahip Otel ve Helal Turizm şartlarını taşıyan bir konaklama merkezi bulunmamaktadır.

Bu durum yaşadığımız sıkıntıların bir belgesi niteliğindedir. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede Müslümanların gönül rahatlığı ile kalabileceği bir tatil merkezinin bulunmaması Helal ve Tayyib Sertifikalandırmaya duyulan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Yıllardır, yüzlerce kişinin katıldığı çeşitli uluslararası Konferans, Çalıştay ve Fuar etkinliklerine ev sahipliği yapan GİMDES, çeşitli ülkelerden katılan Müslüman misafirlerini, Osmanlının payitahtlığını yapmış İstanbulumuzda misafir edebileceğimiz dört başı mağmur bir otel, bir restorant bulamamanın mahcubiyetini yaşamak zorunda mıyız?

HELAL-VE-TAYYİB-OTEL-NASIL-OLMALI

 

Yoruma kapalı.