GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

GİMDES GÖNÜLLÜ SAĞLIKÇILAR BULUŞTU!

Helâl ve Sağlıklı yaşama talip olan, sağlık alanına mensup mezun ve üniversiteli GİMDES Gönüllüsü Hanımlar GİMDES Merkez’de kahvaltı eşliğinde buluştu. Aralarında eczacı, diyetisyen, kimyager, hemşire, ebe gibi sağlık alanlarına mensup mezun ve öğrenci gönüllülerinin bulunduğu tanışma ve muhabbet birlikteliğinde “Helâl ve Sağlığı Yaşam”ın müslümanların ve tüm insanlığın faydası için çalışılması gereken en önemli husus olduğuna değinildi.

GİMDES kurucusu ve başkanı Dr. Hüseyin Kami BÜYÜKÖZER ziyaret edilerek tecrübelerinden istifade edilip tavsiye ve duaları alındı.

Dr. Hüseyin Kami Büyüközer: “İstikbalden ümitliyiz ve istikbalde İslam geliyor. Buna göre herkesin vazifesini alması gerekir.” sözleri ile “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Müminun suresi,115) ayeti kerimesini hatırlatıp heyecanları ve ümidi her daim diri tutarak yol alınması gerektiğine dikkat çekti.

“İslam’ın hakim olduğu bir zihniyet ile İslam fıkhına, İslam hukukuna dayalı temelde dünya bilgilerini anlatan üniversiteler olması lazım. Her kelimesinin, her noktasının dahi yeniden İslam süzgecinden geçirilerek yeni bir müfredat, yeni bir sistem oluşturulmalı. Böylelikle insanlığın faydasına hizmet etmiş oluruz.” diyerek Daru’l Helâl Medresesinin önemine değindi.

Dr. Büyüközer gençlere “Uygulayabileceğiniz hayırlı işten hemen başlayın, geciktirmeyin!” nasihatinde bulunarak rahmetli Erbakan hocanın kendisine söylediği slogan niteliğindeki şu sözleri aktardı:

“1. Heyecanları taze tutacaksın
2. Çiviyi zamanında çakacaksın
3. Aldığın mektubu adresine ulaştıracaksın!”

Ziyaret sonunda Büyüközer, gönüllü hanımlara hediyeler ikram ederek dualarla onları uğurladı. Gönüllü sağlıkçılar, bu toplantılarını düzene bağlayıp ayda bir gerçekleştirme kararı aldı.

Yoruma kapalı.

RADYO GIMDES


Daru’l Halal Medresesi

Daru'l Halal Medresesi

2020 Sponsorlar

2019 Reklam Sponsor

Halal Dunya Marketleri

Halal Dunya Marketleri

Helal Logolu Ürünler