GİMDES Yayınları

Yeni Dünya Düzeni ve Helal Gıda

Dergi Abonelik

SORULAR SİTESİ

Tescilli Logolarımız

GİMDES.org eBülteni

* = doldurulması zorunludur

tarafından desteklenmektedir MailChimp!

Dört Haftalık 1. “Helal Lokma Anne Karnında Başlar” Eğitim Programı Tamamlandı

ilaclar
DÖRT HAFTALIK 1.“HELAL LOKMA ANNE KARNINDA BAŞLAR” EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

İmani bir meselemiz olan Helal ve Tayyib yaşam sistemimizi öğrenmeye var mısınız? çağrımıza cevap veren kardeşlerimizle GİMDES merkezimizde 4 hafta önce başlattığımız Eğitim programımız kursiyer kardeşlerimize Katılım Belgeleri ile birlikte MİHRİ, SPUMY, BİRBEN, NAFİA ve NURÇAY Firmalarının GİMDES Helal Logolu ürünlerinden oluşan hediye paketi takdim edilerek tamamlandı.

“Helal Lokma Anne Karnında Başlar” 1.Eğitim Programımızın son gününde GİMDES Eğitim Koordinatörümüz Ahmet Tunç CENGİZ Helal ve Tayyib Stadandartta Tayyib konusunun önemi ve uygulama şartları üzerinde konuştu.

Bu proje neden düşünüldü ve bir program olarak gerçekleştirildi?.GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER bu sualin cevabını programın kapanışında şu şekilde açıkladı
’’Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’’ (Zümer Suresi,Ayet 9)

GİMDES’in toplumumuzu helal lokma konusunda bilinçlendirme vazifesini yerine getirmek için büyük bir sosyal proje olarak gerçekleştirmiş olduğu ‘’Helal Lokma Anne Karnında Başlar’’ eğitim programının birincisi 25 Ocak 2014 tarihinde tamamlandı. Eğitim programı 4 gün olarak uygulandı. Eğitim içeriği GİMDES Başkanı,Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZERDr,Dr.Halim AYDIN,Doç.Dr. İlker ALAT,Ziraat.Müh.A.Tunç CENGİZ,Gıda Müh.Ali KAYGISIZ tarafından ders olarak verildi.

Helal Lokma Vazifemizde Şuurlanmamızın İlk Basamağı ANNELERİMİZ!..

Seküler eğitim süreci, ana okulundan, üniversiteye kadar, helal lokma bilinci içerisinde olan bir nesil yetiştirememiştir. Çocuklarımızı , çocukluk döneminde, özellikle gıdada helal haram kavramları ile tanıştırmamız gerekirken, bu çok önemli vazifeyi yerine getiremedik. Halbuki Müslüman bir annenin, çocuğuna helal bilincini yerleştirmek en büyük vazifesi olmalıydı. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar yaşamak için gıda tüketmek zorundadır.

Helal lokma konusunda bilinçli bir annenin eğitiminde yetişen nesiller ancak dünyayı ve İslam alemini bugünkü durumundan kurtarabilecek bir güce sahip olacaktır. Çünkü; çocukluk döneminde annesinden almış olduğu helal gıda bilinci ile büyümesi ve helal lokma kaygısının oluşması, hayatının her aşamasının helal haram çizgisinde olması gerektiğinin farkına varabilmesi çocuğun kendisi ve yaşadığı toplum için ileriye dönük önemli bir kazanımdır.

Allah(c.c)Kur’an-ı Kerimde Nahl Suresi ; “Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezler olarak çıkardı’’ buyurmaktadır.Yani insanın öğrenmeye ve terbiyeye olan ihtiyacı vurgulanmaktadır.

İnsan hariç yaratılan diğer canlılar dünyaya gelmelerinden kısa bir süre sonra hayat şartlarına uyum gösterirken, insan bir iki senede ancak ayağa kalkabilmektedir. İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatı boyunca öğrenmeye muhtaçtır. Bu öğrenim zorunluluğu içerisinde Müslüman anne ve babalar mutlaka helal lokma, helal gıda bilincini vermek zorundadırlar.Çocuklar, kendilerine verilen her şeyi almaya da yatkındırlar. Önemli olan anne ve babaların, helal lokma bilincinde olan ebeveynler olmasıdır.

Çocuk eğitimi konusunda Hz. Ali(r.h) şöyle buyurmaktadır: “Evlâdınızı bulunduğunuz zamandan başka bir zaman için talim ve terbiye ediniz. Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için halk olunmuşlardır. Çocuğun terbiyesinde sakın kusur gösterme; zira o, senin zamanından başka bir zaman için yaratılmıştır.”

Önemli olan bu terbiyenin İslam ahlakı üzerine olmasıdır. Efendimiz(s.a.v); “Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.” (Buhari) buyurmaktadır.

Hamilelik döneminden itibaren çocuğun geleceğini etkileyeceği düşüncesiyle eşlerin yediklerinde –içtiklerinde helal-haram çizgisine daha fazla ehemmiyet göstermeleri de gerekmektedir. Çocuğun ibadet eğitiminin içerisinde helal gıdanın yer alması mutlaka gereklidir, bilhassa onu dünyaya getiren insanların önemle üzerinde durmaları gereken bir husustur. İslâmiyet bu konuda birinci derecede babayı sorumlu tutmaktadır. Ayet-i kerîmede şöyle buyrulur:

” Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz! ” (et-Tahrim 66/6)

Vücudumuzu ayakta tutabilmek için kullanmak zorunda olduğumuz gıda maddelerinin helal, haram çizgisini Cenab-ı Hak kitabında ve peygamberinin sünnetinde kesin olarak tespit etmiştir. Bu tespit neticesinde yiyecek ve içecek hususunda çocukluk döneminden itibaren helal – haram bilinci verilmelidir.

GİMDES helal gıda bilincinin çocukluk döneminde verilmesi üzerinde önemle durmaktadır. Bundan dolayı ‘’HELAL LOKMA ANNE KARNINDA BAŞLAR’’ eğitim programı kapsamında gelecek nesillerin haram gıdalara ve haram yaşantıya uzak olmaları bilinci için anneler başta olmak üzere ebeveynlere helal lokma bilinci verme gayretindedir.

Bu eğitim programımız şimdilik 2 ayda bir uygulanacaktır.Buna göre Mart ayında bu program tekrar uygulanacaktır. Rabbim bütün Müslümanlara Helal yaşam şuuru versin. Allah yar ve yardımcımız olsun.

ilaclar
ilaclar

ilaclar
ilaclar

ilaclar
ilaclar

ilaclar
ilaclar

ilaclar
ilaclar

ilaclar
ilaclar

Yoruma kapalı.

RADYO GIMDES


Daru’l Halal Medresesi

Daru'l Halal Medresesi

2020 Sponsorlar

2019 Reklam Sponsor

Halal Dunya Marketleri

Halal Dunya Marketleri

Helal Logolu Ürünler